Muc za sodelovanje med Romi

Predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat - Muc se je zavzel za boljše sodelovanje s posameznimi društvi ter romskimi svetniki. Minister Podobnik pa pričakuje, da bo trajna lokacija Strojanovih kmalu znana.

Objavljeno
22. januar 2007 20.04
Novo mesto/Ljubljana - Predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat - Muc se je na delovnem sestanku zveze v Novem mestu zavzel za boljše sodelovanje s posameznimi društvi romskih skupnosti ter romskimi svetniki po Sloveniji. Da je sodelovanje med njimi slabo, je danes izpostavil tudi novi podpredsednik zveze Bojan Tudija. Bivši podpredsednik Zveze Romov Slovenije Anton Hudorovac pa je dejal, da bo v sredo tudi formalno ustanovljena nova Zveza Romov Dolenjske in Bele krajine.

Kot je danes izpostavil Hudorovac, ki je s funkcije podpredsednika Zveze Romov Slovenije odstopil ob koncu lanskega leta, novo Zvezo Romov Dolenjske in Bele krajine podpirajo romski svetniki v Semiču, Kočevju, Metliki in Trebnjem ter tri romska društva, in sicer v Črnomlju, Semiču in Trebnjem. Zveza bo po besedah Hudorovca imela svoj sedež v Črnomlju ter bo štela od 60 do 70 članov. "V sredo nameravamo imenovati tudi organe nove zveze, o tem, kdo bo njen predsednik, pa bomo odločali na volitvah", je dejal Hudorovac.

Nesoglasje v Zvezi Romov Slovenije

Hudorovac je poudaril, da je s funkcije podpredsednika Zveze Romov Slovenije odstopil predvsem zaradi nesodelovanja vodstva zveze oz. skrivanja podatkov glede njenega finančnega stanja, načrtov zveze ter njenih stališč do novega romskega zakona. "Zaradi tega smo bili prisiljeni izstopiti iz sedanje Zveze Romov Slovenije", je še povedal.

Horvat-Muc pa je na današnjem delovnem sestanku poudaril, da Hudorovac ni obveščal vodstva Zveze Romov Slovenije o dogajanjih glede romske problematike na Dolenjskem in v Beli krajini, zato se je danes zavzel predvsem za boljšo komunikacijo med vsemi predstavniki Romov v državi. Kot je dejal, je veliko nerazumevanje med romskimi svetniki in romskimi društvi ravno na Dolenjskem, v Beli krajini in v Posavju, to pa naj bi se izboljšalo z delom novega podpredsednika zveze Tudijo.

Zoran Grm napovedal odstop

Glede na izjave predstavnikov Romov na današnjem sestanku pa je vprašljiva podpora večine Romov in svetnikov na Dolenjskem in v Beli krajini glede ustanovitve nove zveze Romov. Novomeški romski svetnik Zoran Grm je danes napovedal celo svoj odstop z mesta svetnika v občinskem svetu, če bo moral biti kot predstavnik Romov vključen v predvideno novo Zvezo Romov Dolenjske in Bele Krajine.

Na današnjem sestanku so predstavniki Zveze Romov Slovenije posledično izpostavili tudi vprašanje, kaj sploh so osnovne funkcije zveze ter kakšne so njene poglavitne naloge. Kot je dejal Horvat-Muc, nekatera romska društva v Sloveniji niti ne vedo, da lahko v posamezni občini predlagajo svojega romskega svetnika. Kot je poudaril, v sedanji zvezi ne nasprotujejo nobenemu organiziranju Romov na lokalni ravni. "Romski svetniki in društva pa naj se izjasnijo, kdo bo koga zastopal v javnosti", je dejal Muc.

V Zvezi Romov Slovenije so razpravljali tudi o predvidenem novem zakonu o Romih, ki naj bi po njihovem mnenju omogočil predvsem večji napredek na področju legalizacije romskih naselij. Horvat-Muc je dejal, da bodo po legalizaciji teh naselij lahko uredili tudi lastništvo zemljišč ter potrebno infrastrukturno ureditev. Po njegovih besedah je trenutno od 107 romskih naselij v državi legaliziranih le 31 teh naselij.

Podobnik pričakuje dogovor za Strojanove v naslednjih dneh


Minister za okolje in prostor ter predsednik vladne komisije za zaščito romske etnične skupnosti Janez Podobnik pričakuje, da bo z odvetnikom romske družine Strojan Aleksandrom Čeferinom v naslednjih dneh sklenil dogovor glede trajne lokacije za družino. Z aktivnostmi iskanja lokacije je danes seznanil člane komisije, podrobnosti pa medijem glede na dogovor s Čeferinom ni želel razkriti.

Omenjena vladna komisija se je na današnji šesti seji seznanila tudi s poročilom o dosedanjem delu strokovne skupine za reševanje prostorske problematike romskih naselij. Komisija je podprla dosedanje delo skupine, ki jo vodi Jernej Zupančič, soglašala pa je tudi s predlogom, da bodo na okoljskem ministrstvu v posebnem razpisu podprli nekaj pilotnih projektov urejanja romskih naselij. Poleg tega se je zavezala k "dinamičnemu delu", saj naj bi se praviloma sestala vsak mesec.

Člani komisije so se danes seznanili še s projektom razvojnega partnerstva Romski zaposlitveni center s sedežem v Novem mestu, katerega koordinator je občina Škocjan. Projekt, ki je del programa Evropskega socialnega sklada - pobude skupnosti EQUAL, je vreden 438 tisoč evrov (105 milijonov tolarjev). Romski zaposlitveni center kot javni zavod "legaliziral vse tisto, kar se že dogaja nekoliko manj organizirano in nekaj od tega tudi izven zakonskih okvirjev". Vanj naj bi vključili tudi nekatere romske podjetnike.

Kot so sporočili iz občine Škocjan, bo pobuda skupnosti EQUAL za projekt prispevala 75 odstotkov sredstev, preostanek pa ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

V razvojnem partnerstvu Romski zaposlitveni center so doslej med drugim že analizirali izobrazbeno strukturo in poklicne želje Romov ter zbrali soglasja o pripravljenosti Romov za delo, ki bodo tvorila bazo morebitnih delojemalcev v tem javnem zavodu. Romski zaposlitveni center naj bi tako predstavljal krovno telo, ki bo služilo potrebam podjetij po romski delovni sili ter informiranju, usposabljanju in motiviranju Romov za vstop na trg delovne sile.

V razvojno partnerstvo se je sicer združilo 30 partnerjev, ki delujejo na področju izobraževanja in zaposlovanja Romov, ter občine in javne institucije, ki se z njimi ukvarjajo.