Na Brdu prodani že slabi dve tretjini stanovanj

Na razpis SSRS je v drugem krogu prispelo 76 popolnih vlog, prodali pa so 59 enot.

Objavljeno
13. november 2014 20.04
Božena Križnik, gospodarstvo
Božena Križnik, gospodarstvo
Ljubljana – V drugem izboru kupcev stanovanj na Brdu je Stanovanjski sklad RS razdelil 59 stanovanj. Od ponujenih 342 enot mu jih torej »na zalogi« ostaja še dobra tretjina, namreč 130. Zanimanje za stanovanja torej je, javnost pa ne razume, zakaj sklad svoje ponudbe ne postavi na ogled.

Do roka je na SSRS prispelo 76 popolnih vlog. Polovica prijavljenih je sodelovala že v prvem izboru, a so bili zavrnjeni, polovica je bilo novincev. Med povratniki so bili tokrat samo trije neuspešni. Lastnike je dobilo več stanovanj v funkcionalni enoti F.4 (39), v F5.1 pa 20. Kar 56 stanovanj je šlo prednostnim kategorijam (mladim družinam, družinam z otroki, mladim osebam), 33 pa ostalim prosilcem. Polovico je bilo prodanih dvosobnih stanovanj oziroma dvosobnih z enim ali dvema kabinetoma (največja in najdražja so bila že prej razprodana).

Sklad je včeraj začel pisno obveščati izbrane kupce, danes pa bo na spletu objavil prečiščeno ponudbo stanovanj in začel vračati varščine neizbranim prosilcem. Nov krog prijav bo stekel danes, prosilci pa bodo lahko oddali vlogo do 29. novembra. Tretji izbor načrtujejo za 4. december.

Direktor SSRS Žiga Andoljšek je na tokratni tiskovni konferenci opozoril, da številni kupci po izboru poskušajo uveljaviti svoje želje ali izboljšati svoj položaj. SSRS pa je neomajen, stoji za prodajnimi pogoji, ki jih je oblikoval samostojno in suvereno, s prijavo na razpis pa so jih sprejeli tudi zainteresirani kupci. Zato je Andoljšek znova pojasnil, kaj čaka vsakega kupca: Ko je izbran, dobi obvestilo sklada in povabilo k podpisu pogodbe v notarski obliki. Nato v 8 dneh plača aro, kar je pogoj za predogled izbranega stanovanja. To je prvi stik s stanovanjem, ko kupec opravi vse izmere, opazi morebitne pomankljivosti. Nato prodajalec s kupcem dogovori termin za primopredajo in vplačilo 90 odstotkov preostanka kupnine. Ob primopredaji, ko bo kupec dobil stanovanje v last in posest, bodo sestavili primopredajni zapisnik.

Kar zadeva plačilo kupnine, lahko kupec zadrži pet odstotkov kupnine po lastni presoji, če opazi napake, ki jih je treba odpraviti. Sklad bo to opravil najkasneje v 30 dneh, nato mu bo kupec nakazal omenjenih pet odstotkov. Zadnjih deset odstotkov kupnine je možno zadržati na fiduciarnem računu notarja; polovico zaradi morebitne neurejenosti zemljiškoknjižnega stanja in pet odstotkov, če sklad ob primopredaji ne bi izročil bančne garancije.

Še vedno pa odmeva nezadovoljstvo javnosti, ker si zainteresirani kupci ne morejo ogledati ponujenih stanovanj. V poletnih dnevih odprtih vrat si je 16 vzorčnih stanovanj ogledalo okoli 700 ljudi. Kot je pojasnil Andoljšek, sklad stanovanj še ni prevzel od izvajalcev, zato ne more prosto razpolagati z njimi. Morebitne poškodbe bi bremenile izvajalca. Kljub temu pripravlja termine za nove dneve odprtih vrat, ko bo stanovanja prevzel (predvidoma konec leta oziroma konec januarja), bo omogočil tudi oglede vseh preostalih stanovanj.