Na Celjskem sum na BSE

Test krave, zaklane 26. marca v Celjskih mesninah, je pokazal sum na bolezen norih krav oziroma BSE. V omenjeni klavnici so že izvedli predpisane ukrepe za zaščito zdravja ljudi.

Objavljeno
28. marec 2007 20.50
Ljubljana - Nacionalni veterinarski inštitut je danes obvestil Veterinarsko upravo RS (Vurs), da je test krave, zaklane 26. marca v Celjskih mesninah, pokazal sum na bolezen norih krav oziroma BSE.

Veterinarska uprava izvedla predpisane ukrepe za zaščito zdravja ljudi

Veterinarska uprava je v omenjeni klavnici izvedla predpisane ukrepe za zaščito zdravja ljudi (uničenje vseh delov sumljive živali in uničenje enega trupa pred in dveh trupov po zakolu sumljive živali), so sporočili iz Vursa.

Že osmi primer bolezni norih krav v Sloveniji?

Danes so na NVI dostavili glavo sumljive živali, NVI pa bo v naslednjih dneh opravil potrditvene teste. Končni rezultati naj bi bili znani v roku enega tedna.

NVI bo v naslednjih dneh opravil potrditvene teste, končni rezultati pa naj bi bili znani v tednu dni. Če bo sum potrjen, bo to že osmi primer bolezni BSE v Sloveniji. Do danes je bilo v Sloveniji potrjenih sedem primerov okužbe z BSE.

Ena okužena krava je bila uvožena iz Nemčije, ostale pa so bilo slovenskega izvora Na kmetiji, iz katere izvira krava, pri kateri so testi NVI pokazali sum na bolezen BSE, so že opravili epizootiološko poizvedbo in prepovedali promet govedi iz gospodarstva.

Žival bo treba usmrtiti

V primeru potrditve BSE bo treba usmrtiti in neškodljivo uničiti tudi potomce krave rojene v zadnjih dveh letih. Trenutno sta živa še dva potomca, eden na kmetiji izvora sumljive krave, drugi pa na drugi kmetiji na Celjskem. Tudi na tej kmetiji bo začasno prepovedan promet z govedi. Po za zdaj znanih podatkih nobena žival iz kohorte ni več živa.

Na kmetiji, iz katere izvira sumljiva žival, je bila opravljena epizootiološka poizvedba in prepovedan promet z govedom iz gospodarstva.

Še pet govedi

Na kmetiji je trenutno še pet govedi, sumljiva krava, ki je bila lisaste pasme in stara dobrih šest let, pa je imela pet potomcev. V primeru potrditve BSE bo potrebno pokončati in neškodljivo uničiti tudi potomce rojene v zadnjih dveh letih.

Trenutno sta živa še dva potomca, eden na kmetiji izvora sumljive krave, drugi pa na drugi kmetiji na Celjskem. Tudi na tej kmetiji bo začasno prepovedan promet z govedom.

Prvi primer BSE v Sloveniji je bil sicer potrjen 20. novembra leta 2001, in sicer pri pet let stari kravi s kmetije v Tiroseku v občini Gornji Grad. Pristojni so med prvimi ukrepi uvedli prepoved prometa z živalmi s kmetije.

Za iz črede izločene živali zaradi BSE je predvidena odškodnina

Ob vsakem sumu oz. potrjenem primeru pa sledijo tudi iskanje potomcev okužene krave in živali, ki so se skotile isto leto kot obolela. Za iz črede izločene živali zaradi BSE pa je predvidena odškodnina, ki jo krije državni proračun.

V Sloveniji sicer velja obvezno testiranje goveda v zakolu v starosti nad 30 mesecev na morebitno prisotnost bolezni BSE. Uvedeno je bilo 1. januarja 2001, nakar je bila s februarjem 2002 starostna meja znižana na 24 mesecev, sredi leta 2004 pa znova postavljena na 30 mesecev, kot izhaja tudi iz evropskih direktiv. Rezultati hitrih testov so znani v 24 urah.

Bolezen norih krav se lahko pojavi na tri načine, in sicer z okužbo do katere pride zaradi neodgovornega krmljenja, zaradi genetskih vzrokov ali pa spontano, pri čemer pa vzrok ni znan, so ob prvem sumu na bolezen konec leta 2001 pojasnili strokovnjaki. Eden izmed vzrokov za pojav bolezni BSE velja krmljenje z mesno-kostno moko, ki pa je pri krmljenju goveda v Sloveniji prepovedana že od leta 1996.