Na gradu Snežnik kmalu tudi kava

Ministrstvo išče najemnika. Ta bo dobil opremljene prostore, moral pa bo pripraviti celovito ponudbo.

Objavljeno
30. april 2014 00.36
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica

Kozarišče – Ministrstvo za kulturo išče najemnika za opremljeni del pristav gradu Snežnik, tudi za hotelski in mogoči konferenčni del pristav. Naloga najemnika bo tudi promocija državnega kulturnega spomenika.

Po pozivu za zbiranje ponudb, objavljenem 25. aprila, je za najem na voljo 770 kvadratnih metrov opremljenih prostorov v delu pristav. V enem objektu bodo oddali 148 kvadratnih metrov v pritličju, v katerem bodo kuhinja, skladišče, kavarna – zajtrkovalnica in sanitarije, in 263 kvadratnih metrov v nadstropju s petimi apartmaji. V mansardi je še kotlovnica.

V sosednjem objektu bo še 440 kvadratnih metrov prostorov, zlasti manjša in večja dvorana – jedilnica, servisni prostori in sanitarije. Najemnik sam pa bo v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem uredil zunanjo teraso, a šele po tem, ko bo ministrstvo uredilo dvorišče oziroma okolico grajskih pristav. Mesečni najem bo 1980 evrov.

Ministrstvo od najemnika še zahteva, da bo ob obnovljenih gradu Snežnik in angleškemu parku s snežniškimi gozdovi v zaledju gradil višjo raven turizma, temelječo na grajski dediščini, in pričakuje, da bo občasno oblikoval lastni kulturni, izobraževali ali družabni program in da bo promoviral kulturni spomenik državnega pomena, ki ga sestavljajo grad, ki ga upravlja Narodni muzej Slovenije, ter park in pristave.

Z ministrstva so za Delo pojasnili, da aktivnosti za ureditev dvorišča pristav in parkirnih prostorov že potekajo, njihov cilj pa je čimprejšnja dokončna ureditev celotnega kompleksa z javno-zasebnim partnerstvom. V sedanji objavi za zbiranje ponudb za najem javno-zasebno partnerstvo oziroma mogoča vlaganja najemnika v dokončanje objektov niso predvideni, morda pa bo to stvar dogovora med najemodajalcem in najemnikom. Župan občine Loška dolina Janez Komidar je potrdil, da je med interesenti za najem tudi domače uspešno družinsko podjetje TurkM&Z, ki proizvaja kuhinjsko pohištvo.

Ministrstvo tako v skladu z razpisom za najem nekatere programske naloge za oživitev grajskega kompleksa že deloma prenaša na najemnika, pri pripravi celovitega programa pa se, kot kaže, zatika. Minister Uroš Grilc je jeseni izrazil dvom, da bi lokalna skupnost glede na pomen državnega spomenika lahko sama izdelala ustrezen program razvoja. Ministrstvo je potrdilo, da je bil osnutek vizije razvoja grajskega kompleksa Snežnik izdelan, vendar je pozvalo Javni zavod za kulturo in turizem grad Snežnik in občino Loška dolina k dopolnitvi osnutka.

Župan Komidar, ki je vodja projektne skupine, je na vprašanje o tem povedal, da bo predlagal tista programska izhodišča, ki jih že določata ureditveni načrt grajskega kompleksa iz leta 2002 in dopolnitev leta 2006, ki ju je potrdil takratni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, to pa so na primer konjeništvo, kolesarstvo, vožnja s kočijami, sprehodi, ureditev vrta z rozarijem in drevesnice. Ključno vprašanje je verjetno, kdo bo vse to financiral. Zelo verjetno prav bodoči najemnik oziroma partner, saj državnega ali občinskega denarja za to ni.