Na lokaciji izgradnje I. Osnovne šole je velik arheološki potencial

ZVKD RS je MOC naložil arheološka izkopavanja, ker je sondažna raziskava pokazala bistveno večji arheološki potencial kot jedrne vrtine.

Objavljeno
21. oktober 2014 21.17
Vili Einspieler, Celje
Vili Einspieler, Celje
Celje - Mestna občina Celje (MOC), ki je ob sprejemu letošnjega rebalansa proračuna v načrte razvojnih programov umestila izgradnjo telovadnice pri I. Osnovni šoli Celje, je pridobila vsa soglasja za gradnjo. Pokrajinski muzej Celje je tako začel z arheološkimi izkopavanji, ki bodo predvidoma trajala 60 koledarskih dni.

Skladno z izdanimi kulturno-varstvenimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKD RS), je potrebno izvesti arheološka izkopavanja, za katera je MOC pridobila tudi soglasje ministrstva za kulturo. MOC mora pred vsemi posegi v zemeljske plasti izvesti predhodne arheološke raziskave v skladu z izdanimi kulturno-varstvenimi pogoji za varstvo nepremične arheološke kulturne dediščine ZVKD RS.

Gradbeni poseg v varovanem območju

Nameravani gradbeni poseg bo namreč potekal v varovanem območju arheološkega kulturnega spomenika Celje. Gre za arheološko najdišče Celje, v vplivnem območju naselbinskega kulturnega spomenika Celje - Staro mestno jedro in poleg kulturnega spomenika Celje - I. osnovna šola s telovadnico ter registrirane kulturne dediščine Celje - Vila Oblakova 2, ki so kot arheološka kulturna dediščina zaščiteni z Odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju MOC.

V februarju so na varovanem območju izvedli pregled celotnega področja z interpretacijo jedrnih vrtin. Na podlagi rezultatov, ki so izkazali zmeren arheološki potencial, so bili izdani dopolnjeni kulturno-varstveni pogoji, ki so narekovali izvedbo arheološkega testnega izkopa.

V juliju in avgustu je bila izvedena sondažna raziskava, ki je pokazala, da je arheološki potencial bistveno večji kot so pokazale jedrne vrtine. Zato je ZVKD RS investitorju naložil izvedbo arheoloških izkopavanj. Za izvedbo izkopavanj je MOC pridobila potrebno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline ministrstva za kulturo.