Na Onkološkem inštitutu upravni nadzor, sanacija in tožba

Zavod za zdravstveno zavarovanje v roku odgovoril na tožbo inštituta, ki ga toži neupravičeno odvzetega denarja.

Objavljeno
14. december 2011 18.49
Posodobljeno
15. december 2011 05.00
Diana Zajec, zdravje
Diana Zajec, zdravje

Ljubljana – V ponedeljek opolnoči se je iztekel rok za odgovor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) na tožbo Onkološkega inštituta Ljubljana. Ta zavod toži zaradi po njihovi oceni neupravičeno odvzetega denarja v višini dobrih sedem milijonov evrov in zahteva vračilo.

Omenjeno vsoto, namenjeno dragim inovativnim zdravilom, je Onkološki inštitut Ljubljana (OI) porabil za druge dejavnosti, kajti poraba pri zdravilih je bila manjša od načrtovane. ZZZS je zaradi razlike, nastale v poslovnem letu 2010, na začetku letošnjega leta inštitutu vzel nekajmilijonsko razliko, OI pa hoče »neupravičeno neizplačani znesek iz zdravstvenih storitev« pridobiti s tožbo.

Nezakonita tožba?

ZZZS pred tožbo ni hotel skleniti sporazumnega dogovora oziroma poravnave z OI, ampak je vztrajal pri svoji odločitvi, za katero je potrditev o pravilnosti in upravičenosti dobil tudi pri računskem sodišču. Generalni direktor ZZZS Samo Fakin je za Delo takoj po prejetju tožbe to označil za »neutemeljeno in nezakonito«.

Tudi v uradnem odgovoru na tožbo plačnik navaja, da je ta vsebinsko neutemeljena in zavajajoča in da ni primeren način reševanja sistemskih vprašanj. Temu je, trdi vodstvo ZZZS, namenjen zakonsko predpisani postopek partnerskega dogovarjanja o financiranju programov zdravstvenih storitev, pri katerem sodeluje tudi Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, ki v procesu dogovarjanja zastopa tudi interese onkološkega inštituta.

Pri ZZZS tožnikove navedbe, češ da je zavod inštitutu sredstva odvzel neutemeljeno, arbitrarno in v nasprotju z voljo strank, ocenjujejo za brezpredmetne in neutemeljene.

Negativna ocena za nadzor

Računsko sodišče je objavilo revizorske izsledke pri proučevanju (ne)uspešnosti nadzorov v zdravstvu v letih 2008 in 2009. Revizorji so pregledali celotno paleto nadzorov, od internih in zunanjih strokovnih nadzorov, finančno-medicinskih nadzorov nad izvajanjem programov do upravnih in inšpekcijskih nadzorov.

Izvajanje upravnih nadzorov, za katere je pristojno resorno ministrstvo, je označeno za povsem neuspešno, saj je računsko sodišče ugotovilo, da do omenjenega obdobja ni bil izveden še noben redni upravni nadzor in da vse do leta 2009 ministrstvo njihove izvedbe tudi ni načrtovalo.

V zadnjem letu je bilo tovrstnih nadzorov kar nekaj. Med njimi je tudi nadzor na onkološkem inštitutu, za katerega se je minister Dorjan Marušič odločil tudi zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri porabi denarja, namenjenega dragim inovativnim zdravilom, ki jih je ZZZS inštitutu nato odvzel, ta pa je vložil tožbo.

Nadzor je bil končan že pred časom. Po neuradnih informacijah je bilo ugotovljenih kar nekaj nepravilnosti. Na ministrstvu za zdravje ocenjujejo, da dokument še ni v fazi, ko bi ga lahko javno komentirali, saj da postopek »še ni popolnoma končan«.

In sanacija vodovoda?

Zanimalo nas je, kaj se dogaja na resornem ministrstvu, ki skrbi za izvedbo novega vodovodnega sistema na onkološkem inštitutu.

Denar bodo zagotovili iz sredstev bančne garancije. V sektorju za investicije in javna naročila, ki ga vodi Tadej Štular, pravijo, da bo končna vrednost znana šele, ko bodo na podlagi projektantskega predračuna izdelani projekti. Izvesti bo treba adaptacijo, delno tudi rekonstrukcijo, poleg instalacijskih pa tudi gradbeno-obrtniška dela.

Trenutno v sklopu postopka javnega naročanja za izdelavo projektne dokumentacije pregledujejo in ocenjujejo prejete ponudbe.