Na Pragerskem potrjen primer ptičje gripe

Virus podtipa H5N8, ki po mnenju Evropske agencije za varnost hrane predstavlja zelo nizko tveganje za ljudi, so odkrili pri treh poginulih labodih.

Objavljeno
04. januar 2017 16.44
zrnec cerkniško jezero
Ma. F.
Ma. F.

Pragersko - Na Pragerskem so ugotovili primer ptičje gripe, kar je potrdila tudi uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Na ribnikih v Pragerskem so med 30. decembrom in 1. januarjem poginili trije labodi grbci, ki jim je veterinarsko-higienska služba odvzela vzorce in jih poslala v preiskave na Nacionalni veterinarski inštitut v Ljubljano (NVI). Danes v dopoldanskih urah je NVI nato upravo za varno hrano obvestil o potrjeni prisotnosti virusa AI H5N8 v odvzetih vzorcih. Preiskave za določitev stopnje patogenosti še potekajo.

Čeprav je visokopatogen virus aviarne influence podtipa H5N8 zelo patogen za ptice, po mnenju Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) predstavlja zelo nizko tveganje za ljudi.

Do sedaj so visokopatogene podtipe aviarne influence H5N8 potrdili v naslednjih državah: Madžarska, Poljska, Hrvaška, Švica, Nemčija, Avstrija, Nizozemska, Danska, Švedska, Finska, Francija, Rusija, Ukrajina, Romunija, Srbija, Grčija, Velika Britanija, Bolgarija, Slovaška in Irska. Švica in Irska imata primere le pri prostoživečih pticah, ostale države pa tudi pri perutnini oziroma pticah v ujetništvu. Nizozemska in Italija sta pri prostoživečih pticah potrdili tudi visokopatogen podtip aviarne influence H5N5.

Zadrževanje perutnine v zaprtih prostorih

Največje tveganje za prenos aviarne influence na perutnino in ptice v ujetništvu predstavlja neposreden stik z okuženo živaljo in z virusi kontaminirana krma in voda. Prenos je možen tudi z obutvijo, obleko in opremo, ki je prišla v stik z okuženim materialom (poginjene ptice, izločki prostoživečih ptic, ...). Dosledno izvajanje biovarnostnih ukrepov je temelj za preprečevanje vnosa AI v rejo.

Ker gre za bolezen, ki se lahko prenese s prostoživečih ptic na perutnino in ptice v ujetništvu, se je sestalo državno središče za nadzor bolezni in sprejelo sklep, da se na območjih Maribora, Ptuja, Murske Sobote, Celja in Novega mesta perutnino in ptice v ujetništvu zadržuje v zaprtih prostorih oziroma na način, da se prepreči stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi ter krmi in napaja v zaprtih oziroma pokritih prostorih.

Tudi na preostalem ozemlju Slovenije je priporočljivo zadrževanje perutnine oziroma krmljenje in napajanje v zaprtih prostorih. Prav tako ni dovoljeno krmljenje prostoživečih vodnih ptic. S tem ukrepom se zmanjša nepotrebno koncentriranje ptic in virusov AI na posameznih mestih in možnost prenosa virusa na perutnino in ptice v ujetništvu s prostoživečih vodnih ptic preko kontaminirane obutve in obleke.

Virus podtipa H5N8 ne more okužiti ljudi

O nevarnosti te bolezni so sicer veterinarji in pristojne službe opozarjali že pred tedni, ko so tudi zagotovili, da smo v Sloveniji na izbruh pripravljeni.

Leta 2006, ko je bil odkrit prvi primer ptičje gripe v Sloveniji, je šlo za podtip H5N1, tokrat pa se v Evropi pojavlja podtip H5N8.

Virus podtipa H5N8 sicer po doslej znanih podatkih - v nasprotju s podtipom H5N1 - ne more okužiti ljudi.