Na Škofljici delali malo po domače

Občina je poslovala v nasprotju s predpisi pri menjavi in prodaji zemljišč.

Objavljeno
15. januar 2014 10.26
Posodobljeno
15. januar 2014 11.00
vidic/dolenjska cesta
Bojan Rajšek, Litija
Bojan Rajšek, Litija

Škofljica – Računsko sodišče je škofljiški občini izdalo negativno mnenje. Pri pregledu njenega poslovanja za leto 2011 je namreč ugotovilo nepravilnosti pri prodaji nepremičnega premoženja in oddaji poslovnih prostorov v najem ter pri nekaterih občinskih naložbah.

 

Občina je z oddajo javnega naročila za projektiranje in gradnjo vrtca na Lavrici s podjetjem Marles hiše Maribor februarja 2011. sklenila pogodbo v vrednosti 1,954 milijona evrov. Toda dodatnih in spremenjenih del v znesku več kot 230.000 evrov istemu izvajalcu ni oddala po predpisu javnega naročanja, ugotavljajo revizorji.

Zaradi skoraj tri mesečne zamude pri dokončanju kanalizacije na Albrehtovi ulici občina podjetju Komunalne gradnje ni zaračunala 4974 evrov pogodbene kazni. Aneks v vrednosti 10.328 evrov pa je občina s podjetjem Mapri Proasfalt za preplastitev ceste Želimlje–Podturjak podpisala šele 18 dni potem, ko so bila dela že opravljena. Za dodatna dela na isti cesti v skupnem znesku 18.996 evrov občina tudi ni izvedla ustreznega postopka javnega naročanja.

Občina je poslovala v nasprotju s predpisi pri menjavi in prodaji zemljišč, saj pred sklenitvijo neposredne pogodbe ni objavila namere, da jo bo sklenila, in ni imenovala skrbnika pravnega posla, kar bi morala storiti. Občinsko vodstvo v štirih primerih oddaje poslovnih prostorov v najem (pogodbe so bile podpisane leta 2004 in 2007 in so veljale tudi še v letu 2011 op. p.) ni pripravilo posamičnega programa upravljanja, v treh primerih pa je sklenilo neposredno najemno pogodbo, kar je v neskladju z uredbo o premoženju iz leta 2003.

Župan Ivan Jordan je izrazil zadovoljstvo, saj občini odzivnega poročila ne bo treba pripraviti, ker so bile že med revizijskim postopkom odpravljene nepravilnosti oziroma sprejeti popravljalni ukrepi.