Na sodišču prva tožba delavca IPS proti Luki Koper

Primer je pomemben zlasti za to, ker utegne biti sodba precedenčna za več kot 300 delavcev IPS, ki so se že obrnili na sindikate.

Objavljeno
29. marec 2018 16.56
luka Koper 16.05.2017 foto:Igor Mali
Ma. F., STA
Ma. F., STA

Koper – Na koprskem delovnem sodišču je danes potekal prvi narok v tožbi katerega od delavcev IPS, ki toži tako izvajalca pristaniških storitev kot Luko Koper za ugotovitev ničnosti pogodb in ugotovitve pogodbe o zaposlitvi. Njegov zagovornik Marko Blatnik v obstoječih pogodbah vidi tudi znake oderuštva.

Renato Koršič, ki za eno od podjetij IPS dela na avtomobilskem terminalu, s tožbo proti podjetju ST in Luko Koper zahteva ugotovitev ničnosti pogodb in ugotovitve pogodbe o zaposlitvi ter priznanjem vseh pravic iz delovnega razmerja z Luko Koper. Primer je pomemben zlasti za to, ker utegne biti sodba precedenčna za več kot 300 delavcev IPS, ki so se že obrnili na sindikate, in širše za vse delavce v tem sistemu.

Koršičev zagovornik Blatnik iz Pisarne delavske pravne zaščite Sonce Slovenije je toženima strankama očital neustreznost oziroma ničnost pogodb ter tudi prisotnost znakov oderuštva, oškodovanje njegovega varovanca iz naslova razlike v plači pa je ocenil na 40.000 evrov.

ST namreč »nima dovoljenja oziroma izključne pristojnosti kot Luka Koper, da opravlja to dejavnost«, je ob robu naroka za STA pojasnil Blatnik. Zato želijo s tožbo dokazati, da je Koršič zaposlen pri Luki Koper, »pri kateri dejansko opravlja delo v organiziranem delovnem procesu«.

Koršič je od leta 2011 pa do danes večkrat prosil za zaposlitev v Luki Koper, vendar je sistem IPS to onemogočil: »Več kot 500 zaposlenih na avtomobilskem terminalu opravlja dela prek teh izvajalcev, o katerih menimo, da nimajo vseh dovoljenj za opravljanje pristaniške dejavnosti, ker bi moralo pristojno ministrstvo podati soglasje k prenosu koncesije.«

Kot je dodal Blatnik, je iz samega primera tudi razvidno, da delavec po prejemu sporočila SMS, naj se zglasi v Luki, sledi navodilom in odredbam Luke Koper, in ne podjetja IPS, »kar pomeni, da gre za tipično opravljanje agencijske dejavnosti in za to izvajalec nima dovoljenja«.

»Ta problem je možno rešiti na več načinov. Vsekakor je najbolj primeren način, da se te zaposlene, ki že dolgo opravljajo ta dela, pokliče in se jih zaposli neposredno v Luki Koper. Vsakršno zavlačevanje s tem se mi zdi neprimerno in tudi omogoča dodatna tveganja pri opravljanju te dejavnosti,« je še ocenil odvetnik.

Zastopnik Luke Koper Martin Šafar je zavrnil navedbe tožeče strani in zatrdil, da gre pri pogodbi med ST in Luko za podjem, ki je ustrezno normiran in dokazan. Prav tako po njegovem ne drži, da bi bil sistem naročanja storitev pri IPS neprimeren, kar sicer ne pomeni, da v prihodnosti ne bo določenih sprememb.

Odvetnik je pri tem opozoril, da je treba ločiti med delom na različnih terminalih, saj se dela oziroma storitve na njih med seboj razlikujejo. Prav tako po njegovem mnenju v konkretnem primeru ni moč govoriti o oderuški pogodbi, saj bi v tem primeru obe stranki morali izkoristiti stisko ali odvisnost delavca, kar pa se ni zgodilo.

Kot je dodal Šafar, je Luka Koper do Koršiča ravnala več kot korektno ter mu priznala vse pravice iz naslova delavca oziroma izvajalca storitev. Zagovornica družbe ST Tamara Bandelj pa je dodala, da je Koršič pogodbo z njimi podpisal prostovoljno. Tako Šafar kot Bandljeva po zaključku obravnave nista dajala izjav.

Drugi in predvidoma zaključni narok, na katerem bodo zaslišali vrsto prič, bo 14. junija.