Na volitvah brez strahu mimo pravil

Pregled prejete pošte računskega sodišča je razkril napake pri poročanju o financiranju volilnih kampanj županskih kandidatov Franceta Arharja in Zorana Jankovića.

Objavljeno
27. december 2006 07.10
Zoran Janković, nekdanji prvi mož Mercatorja
Ljubljana – Pregled prejete pošte računskega sodišča je razkril napake pri poročanju o financiranju volilnih kampanj županskih kandidatov, o katerih je bilo odločeno v prvem krogu. Po besedah predstavnikov računskega sodišča do zakonsko predpisanega roka niso prejeli poročila o financiranju kampanje Franceta Arharja. Ker je organizator volilne kampanje Stane Granda zatrdil, da je naj bi bila zadeva že pred časom urejena, smo predstavnike volilnega štaba zaprosili, naj Delu posredujejo poročilo o financiranju volilne kampanje. Ob seštevanju stroškov porabe denarja za predvolilne shode, oglaševanje in razpošiljanje letakov smo že v času volilne kampanje opozarjali, da bo France Arhar z bogato kampanjo verjetno presegel porabo, ki jo dovoljuje zakon.

V štabu Zorana Jankovića so poročilo računskemu sodišču posredovali, vpogled vanj pa je razkril, da je večji del volilnih stroškov plačevala Electa, namesto da bi jih plačali s posebnega volilnega računa, kot določa zakon o volilni kampanji. Kot so pojasnili na računskemu sodišču, naj bi le tako lahko dosegli preglednost financiranja kampanj. Ker je stroške plačevala Electa, pa iz poročila sodišču ni razvidno, koliko so v štabu porabili v času volilne kampanje. Kljub temu, da je Electa tudi zalagala denar za kampanjo, ni bila navedena v poročilu kot posojilodajalec, čeprav je tako določeno v obrazcu, ki ga je predpisalo ministrstvo za finance. Podjetje Electa vodi sin Zorana Jankovića, vendar v štabu župana trdijo, da podjetje ni povezano z županom, saj s sinom ne živita v skupnem gospodinjstvu. Predstavnike štaba Zorana Jankovića je razburila objava nekaterih donatorjev v sobotnem Delu. Zakon določa, da so poročila o financiranju kampanj javna.

Več v tiskani izdaji Dela.