Na voljo bo 116 stanovanj

Stanovanjski sklad RS je objavil razpis za prodajo 116 stanovanj. Večino, 62 jih prodaja na Poljanskem nabrežju v Ljubljani, 48 v Cerkljah na Gorenjskem ter šest na Bregu pri Kranju.

Objavljeno
16. december 2006 13.47
Stanovanjski sklad obljublja, da bo do konca leta zgradil 2000 novih stanovanj
Ljubljana- Stanovanjski sklad RS je danes v časnikih objavil razpis za prodajo 116 stanovanj. Večino, 62 jih prodaja na Poljanskem nabrežju v Ljubljani, 48 v Cerkljah na Gorenjskem ter šest na Bregu pri Kranju. Vloge bo sklad prejemal od 3. do vključno 17. januarja 2007.

Stanovanja na Poljanskem nabrežju v Ljubljani sklad prodaja po ceni 1400 evrov za kvadratni meter, v Cerkljah po 960 evrov za kvadratni meter, na Bregu pri Kranju pa po 950 evrov za kvadratni meter. Vse cene že vključujejo davek na dodano vrednost.

Razpis določa, da bodo zainteresirani kupci oziroma družina, če kupec uveljavlja prednost (mlade) družine, lahko kupili le eno stanovanje, lahko pa v eni prijavi kandidirajo za nakup več stanovanj. Če kandidat uveljavlja prednost (mlade) družine ali mladega para lahko prijavo odda le eden od staršev oz. partnerjev.

Če bo za eno stanovanje zainteresiranih več kupcev, bo sklad izbral kupca iz višje prednostne kategorije. Razpis kot prednostne kategorije določa mlade družine, družine, ki niso mlade družine, a imajo vsaj enega otroka, gibalno ovirane osebe in ostale invalide, mlade pare in varčevalce nacionalne stanovanjske varčevalne sheme.

Kupci bodo lahko kupljeno stanovanje v obdobju petih let od dneva sklenitve prodajne pogodbe odtujili ali obremenili le na podlagi pisnega soglasja sklada, ki bo imel na kupljenem stanovanju v tem času predkupno pravico.

Stanovanja, ki jih sklad ne bo prodal v okviru izbora v navedenem razpisnem roku, bo od 8. marca 2007 po razpisnih pogojih prodajal vsem zainteresiranim kupcem do prodaje vseh stanovanj.
Obrazec za vlogo lahko zainteresirani kupci brezplačno dobijo na sedežu sklada v Ljubljani, dostopen pa je tudi spletnih straneh www.stanovanjskisklad-rs.si ali www.ssrs.si.