Načrti hitre cestne povezave s Hrvaško znova zaživeli

Konec leta naj bi vlada sprejela najboljšo različico cestne povezave med Postojno, Divačo ter mejnim prehodom Jelšane.

Objavljeno
05. januar 2013 11.43
Pi. K., Delo.si, STA
Pi. K., Delo.si, STA

Vlada je ta teden potrdila najustreznejšo različico hitre ceste Koper - Dragonja in sprejela sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za odsek med primorsko avtocesto in mednarodnim mejnim prehodom Jelšane.

Pri slednji najustreznejša različica še ni izbrana.

Trasa hitre ceste od Kopra do Dragonje se bo začela na koncu avtoceste pri Srminu, v začetnem delu bo potekala po trasi obstoječe hitre ceste mednarodni mejni prehod Škofije - razcep Srmin - Koper, nato pa se bo razširila iz sedanje štiripasovne v šestpasovno in zaključila na mednarodnem mejnem prehodu Dragonja.

Omenjena različica hitre ceste Koper - Dragonja, ki je dolga 15,5 kilometra, je bila ocenjena kot najustreznejša in z ekonomskega vidika tudi najugodnejša.

Zdaj se bo izdelal predlog državnega prostorskega načrta in poročilo o vplivih na okolje, ki bosta javno razgrnjena v letošnjem letu.

Konec letošnjega leta naj bi vlada sprejela tudi najustreznejšo različico cestne povezave na območju med Postojno in Divačo ter mednarodnim mejnim prehodom Jelšane. Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za to cesto je vlada sprejela v četrtek, ko je določila tudi roke za posamezna opravila za dve fazi priprav državnega prostorskega načrta.

Prva faza predvideva pripravo različic, izdelavo študija različic s predlogom najustreznejše in izvedbo postopka celovite presoje vplivov na okolje, do konca letošnjega leta pa tudi vladno potrditev predloga najustreznejše različice.

V drugi fazi se bosta za najustreznejšo različico izdelala dva prostorska načrta in izvedli dve presoji vplivov na okolje, in sicer ločeno za severni in južni del. Za južni del naj bi bila javna predstavitev osnutka državnega prostorskega načrta julija 2014, uredba o državnem prostorskem načrtu pa sprejeta decembra 2014, za severni del javna predstavitev gradiva julija 2015, uredba pa decembra istega leta.

Načrti za cestne povezave s sosednjo Hrvaško sicer niso novi. Cesta do Dragonje je bila načrtovana že v letu 2007, doslej izdelane študije o trasi avtoceste med primorsko avtocesto in Jelšanami pa so stare več kot deset let.