Nad Štore še računsko sodišče

Revizorji ugotovili že znane nezakonitosti pri najemanju in plačevanju posojil – Župan Jurkovšek jih ne zanika

Objavljeno
23. december 2015 09.40
*piano* Miran Jurkosek
Brane Piano
Brane Piano
Ljubljana, Štore – Občina Štore in župan Miran Jurkošek se še vedno ukvarjata z bremeni občinskih poroštev nekdanjega župana Franca Jazbeca propadlemu podjetju Hudournik in zasebniku Stanku Zakel­šku. Štore so za odplačevanje najemale posojila in na svoje podjetje Športink prenesle del dolga, zaradi česar jim je računsko sodišče izreklo negativno mnenje za obdobje 2009–2014.Ne gre za nova odkritja, saj je Štore na nezakonitosti opozarjalo že ministrstvo za finance (MF). Računsko sodišče (RS) ugotavlja, da občina v proračunih za leti 2011 in 2014 ni načrtovala zadolževanja za 382.000 evrov, zanj ni pridobila soglasja MF in je presegla dovoljeno zadolževanje. Poleg tega je izdala poroštvo za 600.000 evrov občinskemu podjetju Športink, čeprav ta ni ne posredni proračunski uporabnik ne javno podjetje. Nato je za nakup Alminega doma na Svetini prav od družbe Hudournik v stečaju lani najela še 200.000 evrov posojila, pri čemer si denarja ni izposodila pri banki ali skladu, ampak pri zasebni družbi.

Ustanovitev Športinka

Že MF je takrat občino opozarjalo, da z novimi posli spet krši zakone, ta pa je dom oddala v najem in občani so bili zadovoljni, da je pet let zaprt dom pod imenom Dom na Svetini znova zaživel. Župan Jurkovšek je takrat glede nezakonitega zadolževanja pojasnil, da posojila niso mogli dobiti drugje, zato so ga najeli pri NDK nepremičninah (zdaj DMK in sinovi) in Železarju Štore. Nezakonitost je občina lani poskušala popraviti z ustanovitvijo podjetja Športink, ki mu je dala poroštva in nanj prenesla del dolgov, nato pa si je pri podjetju tudi sama izposodila. RS v negativnem mnenju zahteva, naj z občinskimi akti določi pravila zadolževanja, izdela načrt odplačevanja v prihodnjih letih in razmisli o ukinitvi Športinka ali njegovem preoblikovanju v javno podjetje. Podjetje ne bo zmoglo odplačevati prevzetega občinskega dolga, zato bi ga morala občina dokapitalizirati. O tem, kot pravi Jurkovšek, se še niso odločili; morda bodo Športinku kupili traktor, plug in posipalnik in se bo ukvarjal s komunalnimi deli. Občina bo sodišču odgovorila v roku, več pa ne more pojasniti. Dolgovi in poroštva podjetju Hudournik so nastali za časa prejšnjega župana Jazbeca in od takrat se proračun spopada s pretirano zadolženostjo.

Jurkovšek pravi, da so že pred leti hoteli najeti posojilo za odplačilo vseh dolgov, in ker jim MF tega ni dovolilo, imajo zdaj z drugimi posojili za pol milijona evrov več obresti. Za posojilo za Almin dom pa po njegovem mnenju niso vprašali ministrstva, ker ga jim ne bi dovolilo. Za leto 2016 načrtujejo 3,5 milijona prihodkov, odplačilo 2,4 milijona evrov dolga in prav toliko novega zadolževanja.