Nadomestila zaradi krške nuklearke

Občina Krško je med slovenskimi občinami na dvajsetem mestu po sredstvih na prebivalca. Namreč občina prejme 5,4 milijona evrov nadomestila zaradi jedrskih objektov.

Objavljeno
30. januar 2007 12.11
Krško - Posavske občine Krško, Brežice in Sevnica so do sprejema lokacijskega načrta za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO) ali do vključno leta 2008 upravičene do nadomestila za začasno skladiščenje teh odpadkov na območju Nuklearne elektrarne Krško (NEK) v deležu, ki je izračunan na podlagi števila prebivalstva posamezne občine in skupnega števila prebivalstva v teh občinah. Občina Krško sicer dobro petino proračuna že leta polni s sredstvi nadomestil zaradi prisotnosti NEK.

Občina Krško je med slovenskimi občinami na dvajsetem mestu po sredstvih na prebivalca. V lanskem, 25 milijonov evrov vrednem proračunu je bilo tudi 5,4 milijona evrov nadomestila zaradi jedrskih objektov. Če bi v občini ta sredstva razdelili individualno, bi vsak občan dobil dobrih 16 evrov rente na mesec.

Plačevanje nadomestila za morebiten nov jedrski objekt pa se, glede na vsebino uredbe o merilih za določitev višine nadomestila, prične v prvem letu po sprejemu programa priprave državnega lokacijskega načrta za umestitev jedrskega objekta v prostor, in sicer lokalnim skupnostim, kjer se skladno s pripravo državnega lokacijskega načrta izvajajo terenske raziskave.

Odlagališče za radioaktivne odpadke je treba zgraditi do leta 2013

Kot so v občini predstavili na ponedeljkovi javni predstavitvi in razpravi glede celovitega pregleda dosedanjega pridobivanja in rabe nadomestil, je zakon o jedrski varnosti določil, da je treba odlagališče za NSRAO zgraditi do leta 2013. Občina Krško se je na poziv Agencije za radioaktivne odpadke v postopek prostorskega umeščanja tega objekta v prostor prijavila marca 2005, lani pa so pričeli z izvajanjem terenskih raziskav ter vzpostavili lokalno partnerstvo.

Prihodki proračuna iz naslova omejene rabe prostora zaradi prisotnosti jedrskega objekta v deležu dobrih 21 odstotkov tako spadajo med pomembnejše prihodke občine Krško. Vlada je uredbo o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora sprejela leta 2003, prihodke na podlagi sprejete uredbe pa so v občini začeli prejemati leto kasneje.

S konkretno uporabo nadomestil, ki po besedah župana Francija Bogoviča omogočajo tudi več investicij v občini, pa so v določeni meri nezadovoljni predstavniki lokalnih skupnosti v neposredni bližini NEK. Med drugim se zavzemajo tudi za ugodnosti glede cen tamkajšnjih nepremičnin. Konkretna družbena sprejemljivost jedrskih objektov s pričakovanji lokalne skupnosti se bo zato izrazila tudi ob morebitnem uresničevanju projekta izgradnje drugega bloka v NEK, ki že uživa določeno podporo na državni ravni.