Nadstandardna stanovanja za podstandardne avtomobile

Zdravko Štih: Omogočili smo gradnjo naselja, plačali, oškodovali so nas, zdaj pa bi nam še enkrat prodali stanovanja.

Objavljeno
11. maj 2017 23.37
šuligoj Novo stanovanjsko naselje Nokturno v Kopru
Boris Šuligoj
Boris Šuligoj

Koper − »Za stanovanje, ki ga imam vpisanega v zemljiško knjigo, sem vplačal 263.000 evrov, zdaj pa bi DUTB rada, da doplačam še 150.000 evrov. To bi pomenilo, da bi ga plačal 5100 evrov za kvadratni meter. To je preprosto − goljufija! Pripravljeno imamo tožbo. Če nas ne uslišijo, DUTB ne bo prodala več stanovanj v Nokturnu,« je za Delo povedal podjetnik Zdravko Štih iz Rogaške, ki trdi, da je njegovo stanovanje izgubilo že 100.000 evrov vrednosti.

Kupci stanovanj v Nokturnu so zelo nezadovoljni. To je pokazal nedavni zbor etažnih lastnikov, na katerem so leteli hudi očitki. Vse najbolj jezijo premajhne garaže, saj je več kot tretjina garažnih boksov premajhnih, da bi vanje lahko zapeljali srednje velik avtomobil.

Drugi problem so visoki stroški vzdrževanja. Za stanovanje, ki ima neto 67 kvadratnih metrov površine (poleg tega pa še 40 kvadratnih metrov terase in dve parkirišči), mora Zdravko Štih plačati povprečno od 220 do 250 evrov na mesec (ogrevanje, skupna elektrika, dvigala, čiščenje skupnih prostorov in vzdrževanje zelenih streh). K temu znesku mora seveda dodati še vse druge tekoče stroške (elektrika, voda, smeti ...).

Tretji in verjetno največji je problem 22 stanovanj, ki jih je dobilo osem podizvajalcev kot kompenzacijo za izvedena dela. Zanje so porabili denar (in delo), zdaj pa bi jim DUTB rada stranovanje še enkrat zaračunala. Primer je prišel pred parlamentarno komisijo, vendar rešitve kljub politizaciji problema ni videti.

»Upoštevati je treba, da so nas nosilci projekta že leta 2008, ko so na zemljišču začeli graditi temelje, nagovorili, da bi podpisali kompenzacijsko pogodbo o nakupu stanovanj. To pomeni, da bi mi opravili delo in zanj prejeli plačilo v naravi. Tej kupo-prodajni pogodbi ni nihče oporekal, saj je tak način plačila legalen. Nikakor nismo bili privilegiranci, ki bi do stanovanj prišli po tem, ko je šel GPG v stečaj, saj se nam leta 2008 še sanjalo ni o taki možnosti. Dobili smo uporabno dovoljenje in smo se vpisali v zemljiško knjigo. Na stanovanja so vpisali hipoteko, ki je pogojna in nima izvršilnega naslova. Naš nakup stanovanj je pomenil finančno podlago za to, da je GPG Inženiring sploh dobil kredit 40 milijonov evrov. Takrat so nam vsi obljubljali, da bomo hipoteke lahko izbrisali, ko bo gradnja končana in bomo pridobili uporabno dovoljenje. Zdaj nam ne NLB ne DUTB noče dati izbrisnih pobotnic, češ da morajo dobiti vrnjenih 40 milijonov evrov. DUTB je vsa stanovanja kupil od stečajnega upravitelja za 23 milijonov evrov in s tem poravnal obveznosti podjetja v stečaju,« razlaga Štih, ki je v Nokturnu montiral 500 klimatskih naprav in skupaj s sodelavci delal tudi po 15 ur na dan. Žrtvoval je čas, material in dodal tudi gotovino svojemu naročniku (podizvajalcu Kipec). Za ta posel je moral najeti kredit in zastaviti svojo hišo. Investiral je 263.000 evrov. Prepričan je, da bi zdaj za stanovanje iztržil precej manj, saj ocenjuje, da je zaradi več razlogov kakih 100.000 evrov manj vredno. Če bi zanj res plačal dodatnih 150.000 evrov, bi plačal 5100 evrov za kvadratni meter, DUTB pa se hvali, da zdaj prodaja stanovanja v Nokturnu s povprečno ceno med 1800 in 2000 evri za kvadratni meter.

DUTB je odgovoril, da nima pravne podlage za izdajo izbrisnih pobotnic, da so kupci vedeli, da bodo z nakupom s kompenzacijo dobili obremenjena stanovanja, in ker banka ni prejela vračila kredita, ni izdala izbrisnih pobotnic. Ugotavlja še, da so podizvajalci, ki so sprejeli kompenzacijske pogodbe, v prednosti v primerjavi s tistimi podizvajalci, ki takih pogodb niso sklepali. Pravico na stanovanjih so zato lahko uveljavljali tudi drugi potencialni nosilci hipotek, tudi če bi DUTB izdala izbrisne pobotnice. Hkrati DUTB nima nobenega dokumenta, iz katerega bi razbrala, da je banka dolžna izbrisati hipoteke. »Če dolg ni poplačan, zakon določa, da je pravica in dolžnost vsakega hipotekarnega upnika, da si dolg povrne z unovčitvijo zavarovanja.«

Glede preozkih dostopov do parkirišč v garaži (naselje je zasnovalo podjetje AA Kultura in marca 2011 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje) so iz DUTB sporočili, da te »napake« nikoli niso skrivali pred kupci. Zdaj predlaga, da bi na ozkih prehodih postavili posebne rotacijske ploščadi, ki bi jih vgradila DUTB, ker poseganje v nosilne zidove ni dopustno. »Vsakemu stanovanju pripadata dve parkirni mesti, od tega vsaj eno tako, ki je dovolj veliko za povprečno velik avtomobil. Otežene dostope ima dobra tretjina parkirnih mest.«

Tej rešitvi lastniki stanovanj nasprotujejo, ker menijo, da to ne zagotavlja varnega dostopa ali umika iz garaže. Zahtevajo, da preostalim kupcem stanovanj prodajo samo po eno parkirno mesto in dosedanjim kupcem zagotovijo po dve uporabni parkirni mesti. Glede visokih stroškov DUTB navaja, da je (zelena, in ne betonska) streha dvakrat večja kot pri standardni gradnji, da so večje kleti, poti, hodniki, stopnišča, da ima naselje 34 dvigal, povprečno si šest stanovanj deli eno dvigalo.

Na zboru lastnikov so se dogovorili, da bodo poskušali najti možnost priključitve na zemeljski plin, kar bi stroške pocenilo za eno tretjino. Pozimi so bili stroški višji tudi zaradi preverjanja napeljav in te stroške, ki gredo v sklop sanacije, bo prevzel DUTB.

Zdravko Štih je povedal, da je zamakalo v okoli 20 stanovanjih ter da so zato pretirano greli in hkrati zračili, da bi osušili stanovanja. Glede drugih napak pa je DUTB pojasnil, da je v sanacijo objekta investiral malo manj kot dva milijona evrov. Objekt ima še nekaj napak, vendar nič več kot primerljive soseske. Za vsa dela in za še skrite napake imajo dveletno jamstvo.