Nadstrešek skazil podobo jeseniške tržnice

Lesen nadstrešek predstavlja bistven odmik od zasnove tržnice, ki ohranja industrijsko identiteto mesta.

Objavljeno
14. december 2012 16.15
Trznica Jesenice - nadstresek
Blaž Račič, Jesenice
Blaž Račič, Jesenice

Jesenice – Sredi nove tržnice na Jesenicah, ki so jo uradno odprli v soboto, so ob lokalu postavili lesen nadstrešek, ki predstavlja bistven odmik od arhitekturne zasnove tržnice. Ali so dali soglasje za postavitev nadstreška, na občini nismo izvedeli, medtem ko je za projektanta poseg nesprejemljiv, saj se odmika od bistva oblikovne in funkcionalne prostorske zasnove.

»Lesen nadstrešek je nelogičen«

Nova tržnica je umeščena v obstoječo halo bivše lužilnice in predstavlja primer dobre prakse prenove industrijske dediščine. Tržnica je funkcionalna in oblikovna celota. »S svojevrstnim pristopom in odnosom do oblikovanja in umeščanja programov smo razvili funkcionalno in oblikovno unikatno celoto. Prostor tržnice govori svojo - posebno zgodbo. Vsi dodatni oblikovni elementi, ki ne izhajajo iz iste zgodbe, zmanjšujejo prepoznavnost tržnice,« ugotavlja arhitekt Peter Ličen iz podjetja Soba d.o.o., ki je zasnovalo novo tržnico. Lesen nadstrešek, ki je bil postavljen tik pred otvoritvijo tržnice, po mnenju arhitekta tja ne sodi, saj je bil »cilj projekta vzpostaviti prostor, ki bo skozi čas prenesel zgodbo in vrednote zgodovine mesta rdečega prahu. Tudi funkcionalno je poseg nelogičen, saj je streha pod streho s svojo konstrukcijo prej prostorska ovira kot dodatna funkcionalna pridobitev.« Tržnica ima kot nov javni prostor potencial izboljšati kvaliteto bivanja za vse prebivalce mesta in okolice, še pravi Ličen in dodaja, da ni pametno krniti prepoznavnosti tržnice, katere temeljni nosilec je izrazita prostorska in oblikovna identiteta.

Brez odgovorov in pojasnil občine

Z občine Jesenice vse od ponedeljka nismo prejeli odgovorov in pojasnil na naša vprašanja o razlogih, da so kot investitor nove tržnice dopustili postavitev lesenega nadstreška, o katerem arhitekta niso obvestili, niti ga vprašali za mnenje. Zanimalo nas je, med drugim, ali postavitev lesenega nadstreška razumejo kot odmik od arhitekturne zasnove ali ne in ali bodo podobne posege na tržnici dovoljevali tudi v bodoče. Prav tako nismo dobili odgovora na vprašanje ali bodo nadstrešek pustili stati ali pa bodo zahtevali njegovo odstranitev.

Na občini Jesenice ohranjanje identitete mesta s pomočjo nove tržnice očitno ne razumejo enako kot arhitekturna stroka. Projektna zasnova jeseniške tržnice je bila namreč v strokovnih krogih prepoznana kot primer dobre prakse negovanja industrijske identitete v novih programih. Med drugim je bila tržnica kot eden od štirih slovenskih projektov nominirana za nagrado na letošnjem srečanju Piranesi (Piranski dnevi arhitekture).