Nadzorniki RTVS ugotovili večje sistemske kršitve

Zaposlenim naj bi priznavali neupravičene bonite, predvsem plačana nadomestila za povračilo potnih stroškov.

Objavljeno
26. september 2013 17.04
bsa_seja RTVS
Ni. Č., Delo.si, STA
Ni. Č., Delo.si, STA

Ljubljana - Člani nadzornega sveta Radiotelevizije Slovenija (RTVS) so na seji, ki so jo imeli v sredo, pregledali končno revizijsko poročilo, ki je preverjalo navedbe v anonimki glede delovanja uredništva dnevnoinformativnega programa, in ugotovili večje sistemske kršitve.

Vodstvo so zato pozvali h takojšnji odpravi nepravilnosti in k sankcijam.

Kot je za STA povedal predsednik sveta Miha Klun, so nadzorniki ugotovili opuščanje nadzora nad uporabo internih aktov, ki urejajo evidentiranje in priznavanje efektivnih opravljenih ur na delu ter potnih in drugih z delom povezanih stroškov.

Ugotovili so namreč, da je prihajalo do priznavanja neupravičenih bonitet, predvsem plačanih nadomestil za povračilo stroškov zaposlenim, čeprav so ti izkazovali negativni saldo ur, nadomestil za čas bolniške odsotnosti honorarnim sodelavcem in odobritve rekreacijskega dopusta honorarnim sodelavcem.

Po Klunovih besedah navedbe iz anonimke popolnoma držijo v 53 odstotkih navedb, če se upošteva še navedbe, ki deloma držijo, se odstotek dvigne na 77 odstotkov, preostalih 23 odstotkov zapisanega pa ne drži.

Nadzorni svet je zato vodstvo RTVS pozval h takojšnji odpravi sistemskih nepravilnosti ter določitvi in razmejitvi odgovornosti tako tistih zaposlenih, za katere je razvidno, da so storili kršitve, kot njihovih nadrejenih po verigi kršitelj-prvi nadrejeni-producent-odgovorni urednik-programski direktor.

Svetniki so po Klunovih besedah sprejeli tudi sklep s pozivom generalnemu direktorju RTVS Marku Filliju, naj zoper neposredne kršitelje začne z disciplinskimi postopki in postopki za ugotovitev ter povrnitev škode, zoper ostale odgovorne pa postopke razrešitve. Rok, v katerem mora vodstvo zavoda nadzornikom posredovati poročilo, je mesec dni.

Nadzorni svet je vodstvo tudi pozval, naj na podlagi ugotovitev iz revizije preverjanja opravi tudi na drugih področjih oziroma enotah in o tem poroča svetu v roku treh mesecev.

O odgovoru Fillija glede neupravičene porabe razvojnih sredstev niso mogli razpravljati, saj tega poročila niso dobili. Zaradi domnevno neupravičene porabe razvojnih sredstev je Filli sicer predlagal razrešitev direktorja Televizije Slovenija Janeza Lombergarja, vendar programski svet razrešitve na svoji seji v ponedeljek ni izglasoval.

Nadzorniki so v sredo obravnavali še poročilo o poslovanju zavoda v prvi polovici leta, kjer niso ugotovili posebnosti. Pregledali so tudi osnutek finančnega načrta, nato pa sledi skupni sestanek s programskim svetom, kjer bodo skušali oblikovati skupno stališče,je še pojasnil Klun.

***

RTV: anonimno o minus urah, potnih stroških