Naj spoštujejo poslovnik ali zakon?

Komisija DZ po zakonu o preprečevanju korupcije je ob obstrukciji koalicije danes predsednika Branka Mariniča pooblastila, da izrabi vsa pravna sredstva, da jim Komisija za preprečevanje korupcije posreduje seznam vseh prijav korupcije, ki jih je prejela.

Objavljeno
05. november 2009 13.07
Ti. Kr./Ka. Ž./STA
Ti. Kr./Ka. Ž./STA
Ljubljana/Nova Grorica - Komisija DZ po zakonu o preprečevanju korupcije je ob obstrukciji koalicije danes predsednika Branka Mariniča pooblastila, da izrabi vsa pravna sredstva, da jim Komisija za preprečevanje korupcije posreduje seznam vseh prijav korupcije, ki jih je prejela. Marinič razmišlja o kazenski ovadbi.

Po pred časom sprejetih spremembah bi morala namreč Komisija za preprečevanje korupcije, ki jo vodi Drago Kos, komisiji DZ posredovati podatke o vseh prijavah sumov kaznivih dejanj, ki jih je prejela, vendar tega po Mariničevih besedah do zdaj, kljub štirim pozivom, ni storila.

Člani komisije so tudi sklenili, da bodo na naslednjo sejo komisije povabili vse člane Kosove komisije, da bi se skupaj dogovorili, kje so temeljni razlogi za oviranje nadzora s strani komisije DZ. Komisija je opravila tudi vpogled v premoženje funkcionarjev Kosove komisije, pri čemer je ugotovila, da podatki za enega funkcionarja manjkajo, zato je komisijo zaprosila za dodatna pojasnila.

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Drago Kos ne nasprotuje nadzoru premoženjskega stanja funkcionarjev komisije s strani komisije DZ po zakonu o preprečevanju korupcije, zavrača pa očitke o oviranju dela. "Bojim se, da predsednik državnozborske komisije ne razume pomena in bistva dela svoje komisije," je dejal Kos. "Državnozborska komisija ni bila ustanovljena zato, da preprečuje korupcijo v Sloveniji, ker za to že imamo komisijo, ki jo vodim sam, ampak je bila ustanovljena zato, da nas nadzira na točno določenih področjih," je še dodal.

Z nadzorom premoženjskega stanja funkcionarjev komisije za preprečevanje korupcije ni težav, saj je bila komisija DZ za to tudi ustanovljena. Kar se tiče očitkov o oviranju dela pa je treba opozoriti, da je bila komisija DZ ustanovljena z jasnim namenom, da na točno določenih področjih nadzira naše delo, je ob robu 9. letne konference Evropskih partnerjev proti korupciji v Novi Gorici poudaril Kos. "Komisija DZ s svojim poslovnikom ne more posegati preko zakona, kar je storila. Mi ne moremo in ne smemo tej komisiji posredovati podatkov, za posredovanje katerih bi nas lahko zadolžil le zakon. S tem bi kršili ravno zakon, ki nas je ustanovil," pojasnil Kos.

Kot je znano, je komisija DZ po zakonu o preprečevanju korupcije danes na zaprti seji vpogledala v premoženjsko stanje predsednika, namestnice predsednika in članov Komisije za preprečevanje korupcije, ki jo vodi Kos. Razpravljala pa naj bi tudi o domnevnem oviranju s strani Kosove komisije. Sejo so obstruirali poslanci koalicijskih poslanskih skupin.

Sejo so sicer še pred sprejemom dnevnega reda zapustili trije poslanci iz vrst koalicije. Kot je v ločeni izjavi za medije povedal Alojz Posedel (Zares) so se za obstrukcijo odločili zato, ker menijo, da so spremembe poslovnika, po katerih mora Kosova komisija mesečno podrobno poročati o vseh prijavah, ki jih je prejela, v nasprotju z zakonom o preprečevanju korupcije. Po njihovem takšna določba posega v operativno delo Kosove komisije, zato ne želijo "sodelovati na sejah komisije, dokler se sporni poslovnik ne spremeni".

Da bo prišlo do sprememb poslovnika pričakujeta tudi člana komisije Anton Kampuš (SD) in Franc Jurša (DeSUS). Po mnenju slednjega namreč ni smiselno, da se komisija ukvarja z vsakim primerom posebej.

Marinič je sicer danes tudi prvič javno povedal, da je za spremembe poslovnika komisije DZ glasovala tudi koalicija "iz vrst SD". Komentiral je tudi predlog za njegovo razrešitev, ki ga je na kolegij podala koalicija. Kot je povedal, je njegova razrešitev predvsem stvar poslanske skupine SDS, ki ji pripada. Sam sicer, kot je dejal, nikoli ni želel prevzeti vodenje omenjene komisije, pač pa jo je sprejel na željo poslanske skupine.