Najbolj zaupamo gasilcem, vojski in policiji

Zaupanje v sodnike in sodišča je zraslo, a še vedno ostaja na negativni strani lestvice.

Objavljeno
08. oktober 2014 13.55
žled, vojska, Notranjska, 5.2.2014
Barbara Pavlin, gospodarstvo
Barbara Pavlin, gospodarstvo

Ljubljana − Ena bistvenih značilnosti letošnjih polletnih rezultatov raziskave Ogledalo Slovenije, glede na pretekla leta, je porast zaupanja v sodnike in sodišča ter porast zaupanja v organizacije in institucije nasploh.

V družbi Valicon so decembra 2012, tik pred vrhuncem uličnih protestov, izvedli prvo meritev zaupanja državljanov v ključne državne institucije in institucije civilne družbe ter v poklice ljudi, ki v teh institucijah delujejo. Raziskavo so poimenovali Ogledalo Slovenije in jo izvedli tudi v letih 2013 in 2014.

Na osebni ravni se je stanje v prvem polletju letos glede na lani rahlo izboljšalo. Delež osebno srečnih, ne glede na to, kako gledajo na prihodnost, se je zvišal z dobrih 39 odstotkov na slabih 44 odstotkov, čeprav je med njimi porast predvsem pri tistih, ki sicer niso optimistično razpoloženi glede prihodnosti. Rezultat je bil bistveno boljši decembra 2012, a to je, ker gre za osebno počutje, lahko tudi posledica specifike tega meseca, opozarja Andraž Zorko iz Valicona.

Na ravni zadovoljstva in pričakovanj v zvezi s slovensko družbo se je stanje občutno izboljšalo, predvsem glede na december 2012. »Očitno je zadovoljstvo z družbi decembra 2012 doseglo dno in se zdaj počasi izboljšuje,« pravi Zorko. Število zelo nezadovoljnih in črnogledih je v zadnjem merjenju v prvi polovici letošnjega leta glede na december 2012 padlo s 47 odstotkov na 36 odstotkov. Zraslo pa je število tistih, ki niso nezadovoljni in niso črnogledi, in sicer s 6,4 na 15,7 odstotka.

Raste zaupanje v vojsko in policijo

Pri zaupanju v institucije in poklice so na vrhu mala slovenska podjetja (stopnja zaupanja je 61 odstotkov), vojska, podjetje, v katerem sem zaposlen, šolstvo in policija. Prav zaupanje v vojsko in policijo se je zelo povečalo, kar je verjetno povezano s pomočjo pri odpravljanju posledic žleda in odmevnimi policijskimi preiskavami. Prav tako se je zaupanje povečalo v velika tuja podjetja, za 15 odstotnih točk.

Politika globoko v minusu

Negativno zaupanje imajo državljani v vse, kar je povezano s politiko. Tako zadnja štiri mesta, globoko v minusu, zasedajo državni zbor, politične stranke pozicije in opozicije ter vlada. Na negativni strani lestvice se je stopnja zaupanja najbolj zvišala pri sodiščih, za 19 odstotnih točk glede na leto 2013, a je še vedno −33 odstotkov. Stopnja zaupanja pa je bistveno višja kot je bila decembra 2012, ko je bila −74 odstotkov. Kot pravi Zorko, bi bilo to porast moč povezati z epilogi sodnih procesov v zadnjem času. Glede na december 2012 pa je porast doživela tudi institucija predsednika države.

Zdravstvo in mediji so doživeli znižanje zaupanja, a prvo še vedno ostaja v pozitivnem, medtem ko so mediji na negativni strani zaupanja, pri vrhu.

Gasilci vztrajajo na vrhu

Med poklici na prvem mestu ostajajo gasilci (92 odstotkov), sledijo jim znanstveniki (77 odstotkov), vojaki (61 odstotkov), zdravniki (55 odstotkov) in navadni ljudje z ulice (52 odstotkov).

Če kot kriterij upoštevamo indikator povprečne stopnje zaupanja, uživajo poklici in posamezniki bistveno višjo stopnjo zaupanja kot institucije in organizacije, ugotavljajo v Valiconu.