Najdražje je »ležati sam« v Velenju

Najem grobov: razlike med občinami tudi trikratne, diskriminatorna enotna cena v Trbovljah.

Objavljeno
23. maj 2017 00.12
Polona Malovrh
Polona Malovrh

Trbovlje - Za Trboveljčanko Hermino Zakrajšek je diskriminacija, da mora »za najem ene žare v steni v Gabrskem plačati toliko kot za klasičen grob«. A enotna cena grobnine ne velja le v Trbovljah; takšno politiko je ubralo še nekaj občin. Razveseljivo je, da so mestne občine izjema. V Kopru je, denimo, najem groba za žaro kar dvakrat cenejši kot v Trbovljah.

Komunalna oziroma pogrebna podjetja s pokopališko dejavnostjo in vzdrževanjem pokopališč večinoma ustvarjajo izgubo, ki jo krijejo iz drugih, tržnih dejavnosti. Prav tako marsikje to izgubo poskušajo omiliti tudi z enotnimi cenami grobnine, ki jih sicer določajo občinski oziroma mestni sveti. Trboveljski primer z enotno ceno 33 evrov za »malo kaseto« ali za »velik grob« je šolski primer obojega. Lani je Komunala s pogrebno in pokopališko dejavnostjo ustvarila dobrih 16.000 evrov izgube, ki jo direktor Komunale Milan Žnidaršič pripisuje prav prenizki grobnini.

Enotna cenovna politika najema grobov v Trbovljah sicer sega v 2001; poznajo jo tudi v Radovljici in na Ravnah. V 2004 je Komunala pripravila kalkulacijo podražitev glede na vrsto groba v razmerju 70 za vzdrževanje pokopališča Gabrsko : 30 za najemnino, pri čemer so nameravali slednjo zaračunavati glede na velikost grobov: klasični grob 2,88 kvadratnega metra, talni žarni grob 1,26 in kasetni grob 0,60 kvadratnega metra.

Predlog je pri občinskih svetnikih pogorel iz treh razlogov, med drugim tudi zato, ker je v kasetni žarni grob občina vložila bistveno več denarja kot v talne in ker pri odpadkih ni razlik v količini. Žnidaršič pravi: »Izdelava stene za kasetne žarne grobne niše stane najmanj petkrat toliko kot »talna« izvedba, medtem ko so stroški za infrastrukturo na pokopališču - poti, fontana, javna razsvetljava, zasaditev - enaki za vse grobne parcele.« Od 3.589 grobov je po zadnjih podatkih v Gabrskem 2470 klasičnih, 667 je talnih žarnih in 452 stenskih žarnih grobov. V zadnjih letih enako narašča število žarnih pogrebov: od 202 lani kar 154.

Najdražje je biti pokopan v enojnem grobu v Velenju, kjer najem stane trikrat več kot v Novi Gorici. Glede na več kot 50-odstotno subvencioniranje pa občane Velenja za najem odštejejo manj kot Novogoričani oziroma približno toliko kot Kranjčani ali Slovenjgrajčani.

Razlike so tudi v najemu žarnih niš ali žarnih zidov. V Mariboru je grobnina za žaro trikratnik koprske in dvakratnik ljubljanske; v Mariboru gre v »kaseto« devet žar, na Žalah štiri. V Celju, Kranju in Slovenj Gradcu žarnih zidov nimajo; žare polagajo v talne grobove, a v Celju za najem zaračunavajo dvakrat manj kot v Kranju in skoraj trikrat manj kot v Trbovljah ...

Novim cenam pogrebnih in pokopaliških storitev se ne bo nikjer mogoče ogniti. Z novo zakonodajo o pokopališki in pogrebni dejavnosti bo treba sprejeti nove občinske odloke. Odloki so v pripravi, zakon pa v ustavni presoji.