Najmanjše najvišje plačilo za vrtce

Umar: Subvencija se bo najbolj zmanjšala v sredini lestvice, od tretjega do šestega razreda.

Objavljeno
11. november 2011 18.43
Posodobljeno
12. november 2011 09.00
Nevenka Žolnir, notranja politika
Nevenka Žolnir, notranja politika
Ljubljana – Nova socialna zakonodaja zadeva tudi starše otrok, ki računajo na znižano plačilo vrtca. Za ta namen gre iz državne blagajne nekaj čez dvesto milijonov evrov na leto, kar je pomemben prispevek k družinskim proračunom. Vloge staršev na novem obrazcu od prvega decembra pričakujejo krajevno pristojni centri za socialno delo.

Čeprav sistem financiranja vrtcev in določanje plačil staršev kljub kritikam nekaterih anomalij ostajata pravzaprav enaka, se bo položaj dela staršev na plačilni lestvici zaradi nekaterih novosti lahko spremenil. Toda vrtci bodo za večino še vedno razmeroma dragi, obseg dosedanje državne subvencije za plačilo pa bo po predvidevanju oblikovalcev reforme na ministrstvu za delo še naprej znašal 70 odstotkov od približno 300 milijonov evrov, kolikor, kot so pokazale simulacije, pri nas stanejo vrtci.

Ocena Inštituta za ekonomska raziskovanja, ki jo je na svoji spletni strani objavil Umar, pa je nekoliko drugačna. Zaradi upoštevanja vseh prejetih socialnih prejemkov pri razporejanju v razrede bo po uvedbi nove zakonodaje povprečna subvencija po njihovih izračunih 3,9 odstotka nižja. Subvencija se bo, kot je pokazala njihova simulacija, najbolj zmanjšala v sredini lestvice, od tretjega do šestega razreda.

Lestvica bo po novem sicer imela devet razredov, in ne le osem, ker so ji priključili tudi razred, v katerem so tisti, ki so oproščeni plačila (po podatkih za lansko leto je bilo takih 5,5 odstotka). Najvišje plačilo ne bo več 80 odstotkov cene (plačevalo jo je 5,1 odstotka staršev), temveč 77 odstotkov cene programa, ki ga za svoje vrtce določa vsaka občina posebej. Poleg tega zdaj veljavna lestvica za določitev meje dohodkov za ugotavljanje višine plačila vrtca temelji na bruto mesečnem dohodku na družinskega člana, nova pa na neto zneskih.

Po razlagi poznavalcev bodo razmerja zato nekoliko »čistejša« in pravičnejša, ne pa posebno drugačna. K temu bo prispeval tudi preglednejši sistem pri odločanju o dodelitvi pravice iz javnih sredstev, saj bo za to na voljo le ena vstopna točka, centri za socialno delo, kjer bodo podatke črpali iz enotne evidence, oblikovane iz več kot 40 baz podatkov, tudi nepremičninske. Tudi merila za odločanje o znižanju plačila bodo poenotena. Tako kot pri drugih pravicah iz javnih sredstev bo imelo večjo vlogo premoženje; kako bo dejansko vplivalo, noče bolj natančno napovedati nihče.

»Novi sistem je vsekakor korak naprej do večje socialne pravičnosti, saj bo preprečil nekatere zlorabe. Zdaj, na primer, je nekdo pri uveljavljanju pravice do otroškega dodatka na centru za socialno delo izjavil, da otroka nima v vrtcu, čeprav ga je imel. Tako je pridobil višji otroški dodatek, in če je imel v vrtcu dva, mu zanj ni bilo treba plačevati. Takšnih primerov je bilo veliko več, kot bi si mislili,« je povedala vodja sektorja za vrtce na šolskem ministrstvu Vida Starič Holobar.

Reforma je prijazna do tistih, ki se teže znajdejo, saj bodo, po njenih besedah, na enem mestu uveljavili vse pripadajoče pravice. Zdaj se je dogajalo, da so starši, ko so na centru dobili socialno pomoč, morali še na občini pridobiti oprostitev plačila za vrtec. Mnogi se pri tem niso znašli. Predvidena je tudi varovalka pred lažnim prikazovanjem enostarševstva.