Največ denarja za čistilno napravo in vodovod

Za največji naložbi se bodo na Ravnah zadolžili, prvi na Koroškem pa so sprejeli občinski prostorski načrt.

Objavljeno
13. februar 2013 07.34
Posodobljeno
13. februar 2013 07.34
press*Render
Mateja Celin, Slovenj Gradec
Mateja Celin, Slovenj Gradec

Ravne na Koroškem – V letošnjem proračunu občine Ravne bo za 9,5 milijona evrov naložb, večino tega zneska bodo namenili za čistilno napravo, preostanek pa za projekt vodovodnega sistema v Mežiški dolini in nekaj manjših naložb. Začeli bodo prodajati zemljišča v razširjeni poslovni coni, kot prva koroška občina pa so sprejeli občinski prostorski načrt.

V ravenskem proračunu bo letos za 16,3 milijona evrov prihodkov in 17,2 milijona odhodkov. Za naložbe bodo namenili 9,5 milijona evrov, največ za gradnjo centralne čistilne naprave v Dobrijah (6 milijonov) ter za projekt posodobitve vodovodnega sistema v Mežiški dolini. Župan Tomaž Rožen je pojasnil, da se bo zaradi teh dveh projektov, ki sta podprta tudi z evropskimi in državnimi sredstvi, morala občina zadolžiti za milijon evrov, da bo lahko zagotovila svoj delež financiranja.

Druge letošnje naložbe bodo manjše in večinoma dveletne: energetska sanacija osnovne šole Prežihovega Voranca, za kar bo občina dobila državno sofinanciranje, obnova vasi Dobrije, gradnja večnamenskega objekta na mestnem stadionu ter druge investicije s področja komunalno stanovanjske gradnje. Nekaj sredstev bo tudi letos še namenjenih za dokončanje regijskega projekta Kocerod. »Zmanjšujemo tekoče stroške in stroške delovanja občine, tudi z razrešitvijo dveh podžupanov, saj ima občina letos pet odstotkov manj sistemskega prihodka (dohodnine),« je dejal Rožen. Občinski svet bo proračun potrjeval konec meseca.

Odobrili so tudi dogovor med občino in lastniki zemljišč v poslovni coni, po katerem bodo ti na občino prenesli omenjena zemljišča, občina jih bo prevzela brez plačila kupnine in jih začela prodajati, ko jih bo prodala, pa bo lastnikom izplačala vnaprej dogovorjeno kupnino. Če jim bo uspelo prodati parcele po višji ceni, bodo presežek razdelili med lastnika in občino.

Marca bo začela delovati medobčinska uprava občin Prevalje in Ravne, v kateri bo 5,5 sistemiziranih delovnih mest, na novo pa bodo zaposlili le redarja, ki bo začel z delovanjem prvega marca. Občina Mežica za zdaj še ni vstopila v skupno upravo, Črna pa zaradi zanjo prevelikih stroškov sploh ne bo sodelovala.

Kot prvi v regiji so v občini Ravne sprejeli občinski prostorski načrt, ki nadomešča prostorski odlok iz leta 1986. Nastajal je šest let, od 46 soglasodajalcev pa jih je 35 izdalo pozitivno mnenje. »Seveda pa je tudi nekaj nezadovoljnih občanov,« priznava župan, »saj smo prejeli 323 pobud, v katerih so večinoma želeli spreminjati kmetijska zemljišča v stavbno, a vseh nismo mogli uresničiti, ker bi bilo to nezakonito. Razpršena gradnja je po zakonu prepovedana in nekateri so ostali brez stavbnih zemljišč. Če bo pritožb veliko, Rožen napoveduje, da jih bodo poskušali reševati tudi z manjšimi spremembami sprejetega prostorskega akta.