Namesto ene velike raje dve ločeni telovadnici

Postopki za izdelavo projektne dokumentacije za telovadnico na OŠ Vič bodo stekli prihodnje leto ali na začetku 2014.

Objavljeno
29. marec 2012 13.05
Gimnazija Vič
Andreja Žibret, Ljubljana
Andreja Žibret, Ljubljana
Ljubljana – Ob gradnji telovadnice na viški gimnaziji, ki jo financira ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, MOL nedaleč stran, na OŠ Vič, načrtuje gradnjo še ene šolske telovadnice. Nekateri poznavalci so prepričani, da je to negospodarno.

Po mnenju dr. Janka Strela s fakultete za šport je to še en primer neracionalne gradnje športnih dvoran v mestu, pri čemer občina ne najde skupnega jezika z državo. Tako nastajajo »amputirane«, nepopolne telovadnice. Po njegovem bi bila veliko cenejša skupna gradnja ene večje dvorane, ki bi bila tudi bolj uporabna. Vzdrževanje dveh telovadnic bo tako dražje, možnosti za strokovno delo pa dosti slabše.

Namesto nadstandarda potrebe šol

O skupni telovadnici so pred leti že razmišljali v četrtni skupnosti Vič in na mestnem oddelku za šport, toda gimnazija in takratno šolsko ministrstvo sta hotela svojo, za lastne potrebe. Na ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport so povedali, da so skupaj z MOL proučili možnost skupne in za potrebe šolskega športa nadstandardne športne dvorane. Zaradi racionalnosti izvedbe investicije, tekočega in investicijskega vzdrževanja in materialnih stroškov so se odločili za dve ločeni šolski telovadnici.

Na občini pravijo, da bi se pri načrtovanju skupnega objekta marsikaj pocenilo, upoštevati pa je treba tudi temeljni cilj šolskih telovadnic, ki »ne morejo reševati slovenskega športa, tudi profesionalnega, in rekreacije meščanov, prav gotovo pa rešujejo položaj mestnih klubov«.

Namen dveh telovadnic je zagotoviti obema šolama prostor za kakovostno športno vzgojo, pojasnjujejo na MOL. Obe šoli delujeta dopoldne, popoldne pa se tam izvajajo interesne ali klubske dejavnosti.

Tako v istih prostorih ne more hkrati potekati pouk športne vzgoje za najmlajše otroke v osnovni šoli in za gimnazijce. Poleg tega je športna dvorana, ki je namenjena predvsem izvajanju športa in rekreacije v mestnem merilu, nekaj drugega kot šolska telovadnica, v kateri se učenci dobro počutijo; pomembna je tudi varnost otrok.

Telovadnica na viški gimnaziji bo brez spremljevalnih prostorov velika približno 820 kvadratnih metrov; predvidoma bo končana še pred začetkom novega šolskega leta. Glede na število oddelkov izvajajo pouk športne vzgoje v štirih vadbenih skupinah. Enota OŠ Vič na Tržaški cesti 74 pa potrebuje svojo telovadnico; že desetletja namreč uporablja telovadnico nekdanjega Partizana.

To pomeni, da se morajo za pouk športne vzgoje učenci in učitelji preseliti v približno sto metrov oddaljeni objekt, v katerem so sanitarije, umivalnica in garderobe v čedalje slabšem stanju. Šola potrebuje novo telovadnico za dve vadbeni skupini in še druge prostore za pouk. Postopki za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja bodo stekli prihodnje leto ali na začetku leta 2014, pravijo na MOL.

Obnova glede na sredstva

Na mestnem oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje pravijo, da telovadnice in šolska športna igrišča obnavljajo po načrtu in glede na finančna sredstva, ki so na voljo za investicijsko-vzdrževalna dela. Od leta 2007 do lani so tako obnovili športna igrišča in telovadnice v 26 vrtcih in osnovnih šolah. »Na vseh zunanjih igriščih praviloma z vrtljivimi vrati in ograjo onemogočamo vožnjo z motornimi kolesi, saj močno poškodujejo zunanje tlake, in si tako prizadevamo, da so igrišča dostopna tudi za širšo uporabo popoldne in konec tedna.«