Brezposelni le za čas razpisa

Nov razpis ARRS za sofinanciranje znanosti, ki svojega namena ni dosegel.

Objavljeno
08. oktober 2015 22.34
Slovenija, Ljubljana, 09 .01.2007. Novi doktorji znanosti. Foto Ljubo Vukelič /DELO
Tina Kristan, Ozadja
Tina Kristan, Ozadja

Ljubljana - Med izbranimi na razpisu za spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev znanosti, ki so se znašli na zavodu za zaposlovanje, smo opazili kar nekaj takšnih, ki so bili še tik pred zaključkom razpisa zaposleni na fakulteti ali inštitutu.

Agencija za raziskovalno dejavnost (ARRS) je junija objavila razpis za spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev znanosti. S tem so se po njihovih besedah odzvali na perečo problematiko mladih v znanstvenoraziskovalni dejavnosti, njihov namen pa je bil omogočiti zaposlovanje mladih doktorjev znanosti, ki so po končanem izobraževanju zaradi ekonomske in finančne krize ostali brez zaposlitve. Na voljo je bil milijon evrov, izbrane institucije, ki so vpisane v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti, pa bi morale mlade doktorje znanosti 1. oktobra zaposliti za najmanj leto in pol.

Pogoja za doktorje znanosti sta bila, da so zagovor doktorske disertacije opravili od leta 2013 do konca maja letos in da so prijavljeni na zavodu za zaposlovanje. Koliko časa pred prijavo na razpis morajo biti vpisani v evidenco brezposelnih, ni bilo določeno. Napaka, če so res hoteli pomagati izvrstnim mladim doktorjem znanosti, ki zaradi pomanjkanja denarja do zdaj niso mogli sodelovati z visokošolskimi institucijami ter tako ne raziskovati in objavljati, kar je v sedanjem sistemu ključno pri pridobivanju točk za kandidiranje na različnih razpisih. Prav število točk za znanstveno in strokovno uspešnost je bil ključni kriterij pri odločanju, kdo bo med prijavljenimi, ki so izpolnjevali osnovna pogoja razpisa, na koncu tudi izbran.

Kdo je izkoristil priložnost?

Na tokratni javni razpis agencije je prispelo sto prijav, 44 jih bo ARRS sofinancirala. Pri 35 so bile prijavitelj visokošolske institucije, pri devetih gospodarske družbe. Seznama zadnjih včeraj od agencije nismo dobili, ker da čakajo na potrditev sheme državnih pomoči, medtem ko so listo izbranih fakultet in institutov objavili na spletni strani. Med njimi je tretjina takšnih, ki so bili še včeraj po podatkih Sicrisa člani programskih skupin. Na vodje teh skupin in dekane oziroma direktorje fakultet ali inštitutov smo včeraj naslovili več vprašanj. Nekateri so nam odgovorili, drugi ne. Pri nekaterih smo tako ostali tudi brez informacije, kdaj so se izbrani mladi doktori znanosti prijavili na zavod in ali so bili v evidenco brezposelnih vpisani le v času razpisa oziroma celo le nekaj dni.

»Navidezna prekinitev sodelovanja je mogoča«

Razpis za spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev znanosti je ARRS objavil v začetku junija, rok za prijavo je potekel 10. septembra. Podatki zavoda za zaposlovanje kažejo, da se je v tem času število na novo prijavljenih doktorjev znanosti v evidenco brezposelnih povečalo. Junija je bilo takšnih 13, enako kot leto prej, julija 38, avgusta 24 in septembra 26, kar je skupaj skoraj enkrat več kot lani.

Nekaj od teh smo našli, in sicer tako, da smo pogledali izbrane na omenjenem razpisu. Pogodbo o zaposlitvi bo na visokošolskih zavodih dobilo 35 mladih, kar tretjina od teh je po podatkih v bazi Sicris že danes članov programske skupine na posamezni fakulteti ali inštitutu. Čeprav to po mnenju nekaterih sogovornikov kaže predvsem na neažuriranje baze, kar da vzame preveč časa, je dodatno poizvedovanje potrdilo, da je kar nekaj od izbranih na razpisu sodelovalo z isto visokošolsko institucijo še v času, ko je bil razpis že objavljen. Tega posamezne vodje programskih skupin ali dekani fakultet niti ne skrivajo, saj da zaradi pomanjkanja sredstev izkoristijo vsako priložnost, ki se jim ponudi.

»Navidezna prekinitev sodelovanja je mogoča«

Ko smo pregledali vse izbrane mlade doktorje znanosti in njihove vodje programskih skupin, nismo mogli mimo profesorja na fakulteti za elektrotehniko dr. Marka Topiča, saj je ta od sredine junija tudi predsednik znanstvenega sveta ARRS. Znanstveni svet je po poslovniku agencije njegovo najvišje strokovno in svetovalno telo, ki med drugim sprejema strokovna izhodišča za pripravo splošnih aktov agencije – pravilnike, tekste razpisov, ocenjevalne postopke –, ter pripravlja predloge za pripravljanje in izvajanje ciljev ter instrumentov raziskovalne in razvojne politike.

»Naš kandidat je s 30. junijem končal dveletni podoktorski projekt na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, nato je dva meseca sodeloval na evropskem projektu, ki se izteka,« je zapisal Topič. Iz odgovora je mogoče razbrati, da se ta še ni končal, a kljub temu se je njihov doktor znanosti vpisal v evidenco brezposlenih. Zakaj, ne vemo.

Je pa dekan fakultete za elektrotehniko dr. Igor Papič dodal, da je »navidezna prekinitev delovnega razmerja, na primer za en mesec, zaradi izpolnitve pogoja, da je kandidat prijavljen na zavodu, glede na razpis najbrž mogoča. To bi preprosto lahko preprečili z navedbo v razpisnih pogojih, da je bil kandidat brezposeln dlje časa oziroma že pred objavo razpisa.« Po njegovem mnenju bi moral takšen razpis biti namenjen zlasti dolgoročni zaposlitvi mladih doktorjev znanosti v gospodarstvu.

Na zavodu le nekaj dni

Tudi profesor na biotehniški fakulteti dr. Miha Humar, ki je vodja programa Les in lignocelulozni kompoziti, v kateri po podatkih Sicrisa sodeluje tudi njihov izbrani mladi doktor znanosti, priznava, da »so sprejeli igro, ki jo ARRS igra«. Poleti je njihovemu raziskovalcu prav tako potekel projekt, ki ga je financiralo ministrstvo, zato so ga, z mislijo na objavljen razpis, pozvali, naj se vpiše med brezposelne.

Tudi fakulteta za medije bo v tem mesecu s sofinanciranjem države zaposlila mladega znanstvenika, ki je pri njih že bil zaposlen za določen čas, tudi še v tem letu. Enako na fakulteti za informacijske študije, čigar izbrani kandidat je od sredine leta 2013 do konca junija 2015 imel s fakulteto sklenjeno pogodbo.

Še kasneje se je v evidenco brezposelnih prijavil mladi doktor znanosti, s katerim se je na razpis prijavil Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Po besedah direktor dr. Ota Lutharja in vodje programske skupine dr. Matjaža Kuntnerja je bil njihov kandidat pri njih za 20 ur na teden zaposlen od začetka leta do konca avgusta. Sedmega septembra se je prijavil na zavod, pred tem da je sam dal odpoved. Zakaj, nista sporočila. »Letos jeseni« pa je zaposlitev potekla vsaj enemu mlademu doktorju, ki bo prihodnji teden s sofinanciranjem države zaposlen na Institutu Jožef Stefan.

Najpreprostejša rešitev je ...

Na agenciji odgovarjajo, da je šlo pri javnem razpisu za pilotno izvedbo. Če jim bodo proračunske zmožnosti dopuščale in bodo javni razpis ponovili, bodo preučili tudi načine in varovalke, kako nezaželene poteze prijaviteljev preprečiti. Prva in najpreprostejša rešitev je, so zapisali, da bi namesto kriterija, da je kandidat na zavodu za zaposlovanje prijavljen na dan konca razpisa, zahtevali, da je prijavljen na dan objave razpisa, pri čemer vnaprej ne bi bilo napovedano, kdaj bo razpis objavljen. S tem začasne prekinitve zaposlitev oziroma začasne prijave na zavodu ne bi bile mogoče, dodajajo. Razpis bodo zato skrbno analizirali, obljubljajo.