Ministrstvo: Učenci naj ne dežurajo več pri vhodih v šolo

Šolam je ministrstvo odsvetovalo dežurstva učencev in jim naložilo, naj same poskrbijo za varnost, a brez dodatnih sredstev.

Objavljeno
02. september 2016 22.07
Špela Kuralt, Sonja Merljak
Špela Kuralt, Sonja Merljak
Celje – Številne ravnatelje je pred začetkom šolskega leta razburila okrožnica ministrstva za šolstvo, v kateri je ministrstvo šolam svetovalo, naj učenci ne dežurajo več pri vhodih v šolo in da je naloga šole, da vzpostavi varno šolsko okolje. Ravnatelji zagotavljajo, da dežurstva niso namenjena varovanju, priporočilo pa razumejo, da bo šola sama kriva, če se bo karkoli pripetilo.

Koliko je šol, kjer učenci popišejo vsakega obiskovalca, z ministrstva niso sporočili. Nekatere tega načina nimajo že desetletja, veliko ravnateljev pa meni, da prav dežurstva omogočajo učencem razvijanje kompetenc, ki jih pri rednem pouku ne dobijo.

Ministrstvo ni predpisalo, da morajo imeti šole varnostnike, jim je pa jasno sporočilo, da so odgovorne za varnost učencev: »Šola mora sama zagotoviti primeren režim prihajanja in odhajanja oseb v šolske prostore. Osnovna naloga učencev je, da sodelujejo pri pouku, naloga šole pa, da vzpostavi varno šolsko okolje. Dežurni učenci ne morejo imeti pooblastil za izvajanje nadzora in vodenje evidenc.«

Glede pooblastil učencev se strinjajo tudi ravnatelji. »Dežurstva niso bila varovanje. Nihče ne bi nikoli izpostavljal otrok. Enkrat na leto so dežurni otroci devetih in včasih osmih razredov. Pri tem pa dobijo veščine, kot je komunikacija, sprejemanje ljudi, ne nazadnje tudi bonton. Ali naj šolo hermetično zapremo? Varnost je na prvem mestu, a vseh nevarnosti ne moreš predvideti. Postajamo ena sama prepoved, namesto da bi otrokom omogočili razvoj čim več kompetenc, kar se od šole tudi zahteva in pričakuje. Sploh ne poslušamo več življenja, ampak samo beremo zakonodajo. Ta pa medosebnih odnosov ne bo reševala,« razlaga ravnateljica OŠ Lava Celje Marijana Kolenko.

Policija: Ministrstvo primerno svetovalo

Na policiji so potrdili, da so občasno obveščeni o nasilnih dogodkih, kot je fizično nasilje učenca do delavca šole ali medvrstniško nasilje. Tudi policija poudarja pomen preventive: »Varnostniki v šolah so le eden od ukrepov za preprečevanje nasilja v šolah, pomembno pa je tako preventivno delovanje kot vzgoja, ki se začne doma in se nadaljuje v izobraževalnih ustanovah.« Okrožnico so v policiji pozdravili: »Ocenjujemo, da gre za primerno svetovanje šolam. Dežurstvo učencev nekoč in danes je neprimerljivo. Pa tudi sicer učenci nimajo pooblastil, da bi se lahko ustrezno in učinkovito odzvali na morebitne negativne pojave ob vstopu obiskovalcev šole.«

Kako naj šole zagotovijo varnost, je prepuščeno njim samim. Na ministrstvu niso odgovorili na vprašanje, kakšni so predlogi za zagotovitev varnosti niti kako naj šole morebitno organizirano varovanje plačajo. S tem vprašanjem so se na nekaterih šolah že srečali, saj so varnostnike najeli, ker so jim grozili starši. Pred tremi leti je oče enega od učencev napovedal, da bo v šolo prišel z orožjem. »Takrat sem presodila, da potrebujemo varnostnika. Ker potem na šoli ni bilo več tako agresivnih staršev, ga zdaj spet nimamo, kot tudi ne kamer,« pojasnjuje ravnateljica OŠ Savsko naselje Verica Šenica Pavletič. »Tudi dežurnih učencev nimamo, ker otroci pač ne morejo prevzeti take odgovornosti, da bi presodili, koga lahko spustijo v šolo in koga ne. Šola je zaklenjena in obiskovalci morajo pozvoniti na domofon. Opažamo, da so nekateri starši zelo verbalno nasilni in bojim se, da bomo morali v prihodnje spet najeti varnostnike. Tudi v šolah se dogaja, kar zdaj spremljamo v zdravstvu, vendar te informacije ostajajo za zaprtimi vrati šol. Problem pa je, ker ministrstvo ne namenja sredstev za varnostnike. Ko smo ga potrebovali, so nam pomagali le v Mestni občini Ljubljana.«

Merc: Nismo v Čečeniji

Dušan Merc
, ravnatelj OŠ Prule, pravi, da na šoli že več kot dvajset let nimajo dežurnih učencev, a tudi varnostnikov ne. »Varnostniki ne sodijo v osnovne šole. Nismo v Čečeniji, da bi nam grozili teroristični napadi. Vprašanje je tudi, ali bi varnostnik lahko nekomu, ki bi prišel z resnimi nameni, da nekaj hudega naredi, to preprečil.« Merc je prepričan, da so varnostniki in kamere znak, da je nekaj v ustanovi zelo narobe: »Ko učenec ali državljan vstopi v ustanovo, vstopa v zaporniški sistem. Varnost zagotavljajo dobre družbene razmere. V Sloveniji so ljudje otrokom in šolam naklonjeni. Posamezni izgredi so mogoči, a tako je povsod.« Dežurnih učencev na šoli ni, ker morajo biti učenci po njegovem prepričanju pri pouku. Poleg tega bi lahko bili, če bi se kaj zgodilo, prve žrtve morebitnega nasilja. »Edina preventiva je prisotnost učiteljev na hodnikih in v razredu.«