Nazaj k prelivanju denarja med turizmom in konjerejo

Kobilarna Lipica Koalicija bo danes odločila o prihodnosti lipiškega turizma – Minister Počivalšek bi ga naprtil državi

Objavljeno
19. november 2015 22.01
Jesen v Lipici 17. november 2015 [Lipica,lipicanci,konji,jahanje]
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica
Lipica – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) bi v Lipici ustanovilo javni gospodarski zavod z enotnim trženjem, pri tem pa ne pove, na kakšen način bi lipiški turizem odrešil izgub, ki bi znotraj zavoda lahko potopile osnovno – konjerejsko in konjeniško – dejavnost, niti kako bi turizem zmanjšal proračunsko financiranje konjereje in konjeništva v višini 2,8 milijona evrov na leto.

Ministrstvo v svojem modelu organiziranosti Kobilarne Lipica, ki smo ga pridobili dan pred današnjim odločanjem koalicije o prihodnosti Kobilarne Lipica, predvideva združitev konjerejskega in turističnega dela v javni gospodarski zavod (JGZ) »z dvema ločenima enotama in ob zagotovitvi primernih sredstev za delovanje, ne zgolj za životarjenje«.

Model predvideva optimiranje stroškov v konjerejskem delu in povečanje izvirnih prihodkov turistične dejavnosti, kar bi po presoji MGRT vodilo do zmanjševanja proračunskih sredstev za financiranje primarne dejavnosti, česar pa s številkami ne ilustrira. Poleg tega bi bilo treba zakon o Kobilarni Lipica spremeniti, zato da bi JGZ lahko najemal kredite za obnovo in razvoj. JGZ bi omogočal popolni nadzor države oziroma predvsem gospodarskega ministrstva, večjo poslovno naravnanost in učinkovitost ter usklajevanje med konji in turizmom. Lipica Turizem bi šla v likvidacijo, ki bi jo pokrila država.

Znova spopad dveh konceptov

Na današnjem koalicijskem usklajevanju bo šlo torej ponovno za spopad med konceptom ministra Zdravka Počivalška o enoviti Kobilarni Lipica, za katero bo skrbela v celoti država in ki mu bodo verjetno pritegnili ministri SMC, ter konceptom kmetijskega ministra Dejana Židana z javno kobilarno in oddajo turističnih objektov v dolgoročni najem z ureditvijo medsebojnih razmerij, ki bo deležen tudi podpore ministrov iz Desusa. Skrbniki javnega interesa v »ikoni Slovenije«, kar da Lipica je, bodo, kot kaže, ponovno le gasili požar, saj dolgoročnega vzdržnega, vsaj srednjeročnega načrta preživetja Kobilarne Lipica vse od aprila 2012, ko je računsko sodišče izdalo poročilo o reviziji, še vedno ni.

V. d. direktorja Kobilarne Lipica Boštjan Bizjak predlog MGRT razume kot vračanje Kobilarne Lipica pred leto 2007, v čas enovite organizacije s prelivanjem denarja, kar je Kobilarno Lipica pripeljalo v sedanji položaj. »Ministrstvo rešuje le formo, ne pa vsebine. V resnici dodatno in izdatno obremenjujejo javna sredstva. Že prihodnje leto bi morala država zagotoviti dodatni najmanj milijon evrov za pokritje izgub kobilarne in Lipice Turizma, kje so še na primer obnova, energetska sanacija in podobno,« pravi Bizjak.

Ministrstvo za gospodarstvo v svojem predlogu ne pojasni, na kakšen način bi dosegli, da tržna dejavnost ne bi več imela izgube. Delovanje gostinskega dela znotraj zavoda je zelo negospodarno, kar kaže tudi edini JGZ pri nas, JGZ Brdo. »Bodo natakarji javni uslužbenci, bodo vsako skodelico za kavo kupovali z javnim naročanjem? Če ne bo dolgoročnega finančno vzdržnega načrta, bo JGZ v dveh letih pred stečajem, in če optimiranje stroškov v kobilarni, ki je kadrovsko zaradi Zujfa že na psu, razumejo kot zmanjševanje števila konj, se lahko takoj poslovimo od Unesca,« pravi Bizjak.

Da bi združevanje izgubarske tržne dejavnosti le poslabšalo položaj izvajanja javne službe, meni tudi namestnik predsednika računskega sodišča Samo Jereb. »Tržna dejavnost tudi v javnem zavodu ne sme povzročati izgube. Prelivanje virov financiranja javne službe za izvajanje tržne ni dopustno. Zato je pomembno vzpostaviti razmere za pozitivno delovanje tržne dejavnosti,« je pojasnil za Delo.