(Ne)diskriminirani invalidi 
v prometu glavnega mesta

V glavnem mestu so že izvedli nekaj prilagoditev in uredili nekaj oznak v prometu.

Objavljeno
17. december 2011 08.48
Posodobljeno
17. december 2011 14.00
Andreja Žibret, Ljubljana
Andreja Žibret, Ljubljana
Ljubljana – MOL je vse četrtne skupnosti pozvala, da med načrte manjših del za leto 2013 uvrstijo izvedbe klančin in nižanja robnikov na križiščih in pločnikih pred prehodi za pešce ter na poteh do avtobusnih postajališč, javnih, kulturnih in izobraževalnih ustanov.

Tako se Mestna občina Ljubljana (MOL) poskuša prilagoditi zakonu o izenačevanju možnosti invalidov (Zimi), ki je začel veljati decembra lani. Zimi med drugim zahteva nediskriminacijo invalidov ter spoštovanje in sprejemanje različnosti zaradi invalidnosti. Rok za različne prilagoditve gibalno in senzorno oviranih pa je od pet do 15 let od začetka veljavnosti zakona.

V glavnem mestu so že izvedli nekaj prilagoditev in uredili nekaj oznak v prometu. Na 12 mestih so znižali robnike in uredili klančine, med drugim na prehodu za pešce pri avtobusni postaji na Masarykovi cesti ter pri knjižnici Prežihov Voranc na Tržaški cesti 44, na Poljanski cesti 22 ter na križiščih Poljanske ceste in Strossmayerjeve ulice ter Topniške ulice in Vojkove ceste.

Lažje prehode za gibalno ovirane so uredili tudi pri tržnici Moste na Zaloški cesti, na prehodu za pešce pri Ruskem carju na Dunajski cesti ter med Rimsko in Slovensko cesto. Na območju Kajuhove ulice med Šmartinsko in Letališko cesto so robnike znižali na 28 mestih. Uredili so tudi klančini na Ulici bratov Učakar v Kosezah ter za neoviran dostop v Trnovsko cerkev ob glavnem vhodu.

Poleg tega je na Bregu urejena tudi prva taktilna pot za slepe in slabovidne. Od Šenjakobskega do Šuštarskega mostu so na tleh betonske plošče z vzdolžnimi žlebički, kamor lahko slepi položijo belo palico in jih tam, kjer so žlebički postavljeni počez, opozarjajo na spremembo poti ali oviro. Slepi in slabovidni pa opozarjajo, da morajo takšne poti imeti smisel in jih pripeljati do nekega cilja; tudi na tej edini poti pa so napake zaradi prenizke kakovosti, ki pa jih je mogoče odpraviti.

Zagotovila

Na MOL zagotavljajo, da so bile na prehodih za pešce na križiščih nameščene talne oznake za slepe in slabovidne. Vsi novi semaforji na prehodih za pešce pa imajo najavne tipke za pešce, nekateri tudi tipke za osebe z okvaro vida, ki oddajajo zvočni signal. Lani so na semaforje namestili skupaj 23 tipk, od tega osem z zvočnim signalom za osebe z okvaro vida, in sicer šest na območju Vojkove ceste in Baragove ulice ter dve med Karlovško cesto in Grudnovim nabrežjem.

V javnem podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice pravijo, da je bilo na sedmih lokacijah urejenih 12 novih parkirnih mest, rezerviranih za invalide. Dve sta na Železni cesti pri Kocbekovi, po eno na Kolodvorski pri RTV in Levstikovem trgu, po dve pa na Vodnikovovem trgu 5, Grudnovem nabrežju, Glinškovi ploščadi in na parkirišču ob Komanovi ulici.

Predstavniki mestnega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet ter Zavoda Zarja so si septembra lani (za zdaj samo) ogledali okolico rehabilitacijske enote in sedeža Centra Zarja na Kajuhovi 32r ter pot, ki jo najpogosteje uporabljajo uporabniki, da bi odpravili ovire in jim omogočili lažje gibanje.