Ne odstrel, to je pomor medvedov

Nekdanji lovski inšpektor mag. Janez Černač meni, da so medvedi formalno izjemno zaščiteni, a jih kljub temu pobijajo kot še nikoli. V petih letih jih je človek pokončal skoraj 500.

Objavljeno
23. marec 2007 07.15
Kočevje – "Dober namen intervencijske skupine za hitro posredovanje se je izrodil," meni mag. Janez Černač, nekdanji lovski inšpektor. Prepričan je, da skupina brez resne in strokovne presoje posameznega primera takoj ustreli opažene medvede. To se je nehumano in neetično zgodilo tudi med zadnjim napadom medvedke pri Ponikvah pri Cerknici. "Grozljivo je, da profesionalci ravnajo tako neodgovorno," je zgrožen Černač.

Mag. Janez Černač, ki je bil devet let lovski inšpektor, je pred dnevi na različne elektronske naslove poslal štiri strani dolgo pismo. V njem predvsem strokovno javnost opozarja na dejstvo, da nedavni primer pri Ponikvah, ko je medvedka branila mladiče pred nespametnim ravnanjem domačina (spremljal ga je celo lovec s skoraj 40-letnim lovskim stažem), ni edini. Podobnih je malo, je prepričan Černač, saj so med ljudmi, predvsem na Kočevskem in Notranjskem, znani številni pomori vodečih medvedk in mladičev.

"Vsak opaženi medved je postal problematičen," meni Černač, ki vidi konflikte med ljudmi in medvedi predvsem kot posledico neodločnosti države pri razvoju podeželja oziroma predvsem Notranjske in Kočevske. Za tem da stoji kmetijski lobi, ki mu ustreza, da ni strokovno določenega števila medvedov in s tem tudi ne strokovno utemeljenega odstrela.

Zato Černač predlaga, naj začne javnost bedeti nad vsakim odstrelom vodečih medvedk z mladiči. V primeru neupravičenosti odstrela naj zahteva tudi disciplinsko ali kazensko odgovornost vpletenih. Prav tako je nujno dosledno spoštovanje etičnega kodeksa slovenskih lovcev, kršitve pa naj obravnava njihovo vrhovno častno razsodišče. Černač predlaga še uskladitev razvojnih programov kmetijstva, gozdarstva in Nature 2000, zlasti na Kočevskem in Notranjskem, kjer kmetijstvo že vrsto let pospešuje rejo drobnice v osrednjem življenjskem prostoru velikih zveri.

Rešitev za zmanjšanje konfliktov v tem prostoru bo tudi vnovična vzpostavitev mreže mrhovišč. "Število medvedov je treba ugotavljati z znanstvenimi metodami, ki jih obvladajo strokovnjaki na oddelku za biologijo na biotehniški fakulteti." Černač je prepričan, da ima javnost možnost vplivanja, zato teh težav ne bo potisnil pod preprogo.

Več o tem v petkovem tiskanem Delu.