Ne, to ni porušeno igralo, le umetniška instalacija

Uradniki MOL so od decembra 2008 do četrtka prejeli 4028 pobud meščanov.

Objavljeno
05. november 2011 17.52
Posodobljeno
05. november 2011 17.57
Nina Krajčinović, Ljubljana
Nina Krajčinović, Ljubljana

Ljubljana – Na spletni strani Mestne občine Ljubljana imajo meščani možnost komunicirati z občinskimi službami. V rubriki Servis pobude meščanov lahko tako Ljubljančani vprašajo, kar jih v okviru občine zanima. MOL je to storitev uvedla pred tremi leti in od takrat so občinski uradniki odgovorili že na več kot štiri tisoč vprašanj. nina krajčinović

Neodgovorjenih pobud je malce več kot dvajset, večina vprašanj pa se praviloma nanaša na težave s parkiranjem, nevarna križišča, slabo osvetlitev v kakšni od četrtnih skupnosti, zapuščena vozila na parkiriščih stanovanjskih blokov in manjkajoče parkirne znake. Na vprašanja odgovarjajo pristojni občinski oddelki, komunikacija med meščani in uradniki pa je presenetljivo tekoča ter spoštljiva.

Vnos pobude poteka precej preprosto. Meščan mora tako najprej označiti ulico, na kateri je opazil pomanjkljivost ali ima tam morda kakšno pohvalo, potem izbere vrsto pobude (energetika, javna razsvetljava, kultura ipd.) in četrtno skupnost, o kateri je govor, zapiše problem, zaupa svoje ime, priimek in elektronski naslov ter pobudo pošlje. Nataša Ramovš iz MOL je sicer potrdila, da se vse vnesene meščanske pobude najprej preverijo in so šele potem vidne na spletni strani, kljub temu pa je novih pobud nekje do pet na dan. Na odgovor se, takole čez palec, čaka od enega do štirinajst dni, kdaj tudi en mesec, nekatera vprašanja pa svoj odgovor dobijo še isti dan. Pobuda, ki na odgovor za zdaj čaka najdlje, nosi datum 17. september, nanaša pa se na zaraščen zid nasproti ulice Pot na Fužine 1. Meščan, ki je podal pobudo, je sicer od občine že dobil odgovor, da »bodo zid podrli, ko bodo za to dobili finančna sredstva«, vendar z njim ni bil zadovoljen, zato se je oglasil še enkrat in poudaril, da on želi zgolj ureditev okolice, ko pa »bodo imeli sredstva, da ga zrušijo, naj ga pa zrušijo«.

Umetniška stvaritev ob bazenu

Pobude meščanov so torej različne, kdaj pa lahko nastane tudi nesporazum. Tako je sredi oktobra na občinsko spletno stran priromala pobuda z naslovom Porušeno igralo, ki se bere takole: »V Tivoliju, ob južnem koncu nadhoda mimo bazena, že več let leži lesena gmota, ki je nekoč predstavljala igralo. Kdaj se bo to odstranilo oziroma še bolje, obnovilo?« No, meščan oziroma meščanka, ki je podala pobudo, pa se je krepko zmotila, saj so iz odseka za pobude meščanov zapisali, da se »na omenjenem prostoru nahaja umetniška stvaritev profesor Čadeževe, ki ni mišljena kot igralo«. Meščani so se sicer pritožili tudi nad zbiranjem brezdomcev pred Frančiškansko cerkvijo na Prešernovem trgu, podali predlog o tem, da bi prikazovalniki LCD na avtobusih že pred prihodom na avtobusno postajo dalj časa prikazovali njeno ime, in predlagali, da bi »v križišču Dalmatinove in Miklošičeve ulice postavili znak, ki bi voznike opozoril, da je Miklošičeva ulica v smeri Prešrnovega trga slepa ulica«. Na to pobudo so iz oddelka za gospodarske dejavnosti in promet odgovorili, da »znak za slepo ulico v tem primeru ni potreben, ker je vsa ulica prepovedana za promet«.

Prostor se najde tudi za kakšno pohvalo

Meščani pa občinske uradnike prosijo tudi za nasvete pri načinu ločevanja odpadkov. Problem je namreč, po mnenju nekaterih, da imajo podzemni smetnjaki premajhne luknje, zato nekaterih stvari ne morejo vreči vanje. Vprašanje, ki so ga na MOL prejeli v začetku oktobra in ki še vedno čaka na odgovor, se torej tiče smetnjakov in njihovih premajhnih lukenj: »Meščanu, ki vas je spraševal, kako naj v premajhno luknjo na podzemnem smetnjaku vrže plastenko od pralnega praška, ste odgovorili 'večjo plastenko stisnite in jo odvrzite v zabojnik'. Poskusite to sami! Res je sicer, da so luknje enake kot na običajnih smetnjakih, a se le-te da odpreti, da vanje vržeš celo vrečo embalaže. Če vam gre res za to, da se zbere čim več odpadkov ločeno, boste podzemne smetnjake odprli od zgoraj!«

Se pa med večino pritožb najde tudi kakšna pohvala. Prva vnesena pobuda, decembra 2008, je bila tako čestitka za lepo okrašeno decembrsko Ljubljano, avgusta letos pa se je kolesar zahvalil občini za nova dodatna stojala za kolesa. Iz odseka za pobude meščanov so se hvaležnemu Ljubljančanu iskreno zahvalili.

 Foto Roman Šipič