Nekateri medicinski pripomočki trajna last zavarovancev

Z spremembami pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja bodo nekateri medicinsko-tehnični pripomočki postali trajna last zavarovancev in ne le predmet izposoje.

Objavljeno
28. avgust 2009 14.43
Š. Ro./STA
Š. Ro./STA
Ljubljana - ZZZS je sprejel osnutek sprememb pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, s katerimi širi pravice do medicinsko-tehničnih pripomočkov, dodajajo pa tudi nove pripomočke, je danes dejala vodja področja obveznega zdravstvenega zavarovanja na ZZZS Uršula Jerše Jan. Nekateri pripomočki bodo postali trajna last zavarovancev.


S spremembami in dopolnitvami pravil, ki jih je v četrtek sprejel Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), bodo trajna last in ne več predmet izposoje zavarovancev, postale blazine za preprečevanje preležanin, aparat za določanje glukoze v krvi v času nosečnosti in dojenja in električni stimulator pri inkontinenci urina ter počivalnik, je na novinarski konferenci pojasnila Jerše Janova.


Med pravice zavarovanih oseb se dodaja pravica do pripomočkov za zdravljenje sladkorne bolezni, sistem za kontinuirano merjenje glukoze, pravica do električnega skuterja za gibalno ovirane osebe, pravica do očal z mnogožariščnimi stekli za otroke in pravica do tekočega kisika.


Večji nadzor nad zagotavljanjem pravic zavarovancev pa bo zavod zagotavljal tudi z julija podpisanim dogovorom o preskrbi z medicinskimi in tehničnimi pripomočkih za obdobje 2009-2011. Dogovor, ki ga je zavod podpisal s partnerskimi organizacijami, bo obstoječim in novim poslovnim partnerjem ZZZS omogočil transparentno urejanje pravic do medicinsko-tehničnih pripomočkov, je zagotovil vodja oddelka za medicinsko-tehnične pripomočke Drago Perkič.


Kot je pojasnil, bo zavod zavarovancem na ta način zagotovil tudi pogoje za bolj kakovostno uresničevanje njihovih pravic do medicinsko-tehničnih pripomočkov. Dobavitelji bodo morali namreč sodelovati na javnem razpisu, ki ga bo zavod objavil 12. septembra, in na tej podlagi skleniti pogodbo z ZZZS.


Dogovor po Perkičevih besedah uvaja tudi sistemsko spremembo na področju zagotavljanja pripomočkov, ki so predmet izposoje. Ti bodo na podlag sklenjenih pogodb postali last dobaviteljev in ne več ZZZS, pri čemer bo zavod plačal dnevni najem.


"Določila pogodbe zelo natančno urejajo kršitve pogodbenih obveznosti, kjer so opredeljene tudi najtežje kršitve, ki imajo za posledico takojšen odstop od pogodbe s strani ZZZS," je pojasnil Perkič. Kot bistveno novost, ki jo prinaša dogovor, je navedel tudi, da bodo lahko očala in leče v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja izdajali samo optiki, ki bodo izbrani na podlagi razpisa.


S tem se, nadaljuje, uvaja tudi določen cenovni standard za očala, saj zavarovanim osebam dosedanji cenovni standard ni omogočal očal brez doplačil. V skladu s pogodbo zavarovancu očal ne bo treba doplačati, razen, če bo zahteval višji kakovostni standard.


Po besedah Jerše Janove zavod ocenjuje, da bodo s širitvijo pravic koristi sklenjenega dogovora večji kot finančno breme. Tega ocenjujejo na okoli 530.000 evrov na letni ravni.


Spremembe in dopolnitve pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja bo obravnavala tudi skupščina ZZZS, soglasje bo moral dati tudi zdravstveni minister. V veljavo bodo stopile 1. februarja 2010.