Nekdanji direktor Hypo leasinga ni smel pričati

Komisija državnega zbora, ki preiskuje gradbene posle, je danes nadaljevala z zaslišanjem o domnevno spornih prodajah in spremembah zemljišč v Ljubljani. Lastnik podjetja Electa Damijan Janković in Bruno Filipič iz družbe Branton sta odgovarjala predvsem na vprašanja o predpogodbi za prodajo na Barju iz leta 2008.

Objavljeno
10. marec 2011 09.48
Janez Petkovšek, Ljubljana
Janez Petkovšek, Ljubljana
Ljubljana – Državnozborska preiskovalna komisija za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij v sumljivih nepremičninskih poslih je danes zaslišala kar pet prič, povezanih z zemljiškimi posli dveh sinov ljubljanskega župana Zorana Jankovića.

Od Damijana Jankovića, Andreja Potočnika in Bruna Filipiča, ki so bili zališani javno, ni izvedela skoraj nič novega. Od Petra Seliškarja, lastnika zemljišč na Smodinovcu, in nepremičninske posrednice Nevenke Jelovčan, ki sta pričala brez navzočnosti javnosti, pa so dobili izjave, na podlagi katerih bo komisija v kratkem vložila več kazenskih prijav zaradi lažnivega pričanja in ponareditve podpisa na uradni listini.

Alenka Jeraj, predsednica preiskovalne komisije, je po koncu tajnega zaslišanja povedala, da Seliškar o prodaji svojega zemljišča na Smodinovcu ni vedel povedati nič konkretnega, saj jo je v celoti prepustil sinu Alešu. Ko ga je Jerajeva vprašala, ali je na občini vložil predlog za spremembo namembnosti zemljišča, ki ga je prodajal, pa je dejal, da nikoli. Ko mu je pokazala dokumenta z njegovim podpisom, ki ju je pridobila na MOL, pa je zatrdil, da nista njegova in da ju je nekdo ponaredil.

Nevenka Jelovčan pa je zatrdila, da je bil aprila predlani na sestanku o zemljiščih na Smodinovcu navzoč tudi Jure Janković. To pa vzbuja dvom o trditvi Aleša Seliškarja in Klemna Šešoka, izrečeni na zaslišanjih pred komisijo, da Jureta sploh ne poznata.

Preiskovalna komisija bo pripravila vmesno poročilo

Državnozborska komisija za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij v sumljivih nepremičninskih poslih bo aprila ali maja predstavila vmesno poročilo o svojih dosedanjih ugotovitvah, povezanih z lastniki zemljišč in podjetji, ki so sodelovali pri zemljiških poslih z družino Janković.

To je na novinarski konferenci po današnji seji te komisije povedala njena predsednica Alenka Jeraj. Dopoldanski, za javnost odprti del seje je zaznamoval predvsem pred kratkim razrešeni direktor podjetja Hypo leasing Andrej Potočnik. Kot priča je namreč takoj rekel, da na vprašanja ne bo odgovarjal, saj je moral po odstavitvi z direktorskega mesta podpisati izjavo, da v imenu ali na račun delodajalca ne bo dajal nobenih javnih izjav. Pojasnil je le, da je še vedno zaposlen pri Hypo leasingu in bi v primeru kršenja navodil iz izjave, ki jo je predal komisiji, lahko izgubil službo. Dejal je tudi, da je delodajalca večkrat opozoril, da je vabljen na zaslišanje pred komisijo, a ni dobil niti odgovora, kaj šele dovoljenje za pričanje.

Jerajeva pa mu je dala vedeti, da bo komisija vodstvu podjetja poslala prošnjo za odvezo njegove molčečnosti pri vseh poslih Hypo leasinga s podjetji, ki so v povezavi s člani družine Janković, še zlasti pa z Electo Damijana Jankovića in nepremičninskim poslom na Barju. Če ne bo šlo drugače, ga namerava zaslišati pred sodiščem.

Kljub ponovnemu zaslišanju Damijana Jankovića, direktorja družb Electa Inženiring, Electa naložbe in Electa Holding, povezanega z novimi dejstvi pri zemljiščih na Barju, od njega nismo izvedeli veliko novega. Cenitev sodnega cenilca, ki ga je najel državni zbor, ki je vrednost Electinih parcel na Barju pred sprejetjem novega občinskega prostorskega načrta MOL ocenil na 11,8 milijona evrov, po sprejetju pa na 18,3 milijona, ni hotel komentirati, češ da jih ni videl. Dejal je le, da je tudi njegov cenilec, ki jih je dvakrat ocenil na 25,2 milijona evrov, sodno zapriseženi cenilec.

Zanikal je, da je dal pobudo za spremembo namembnosti zemljišč na Barju, temveč le pripombi k občinskemu prostorskemu načrtu (za zmanjšanje zelenega pasu ob avtocesti s 40 na pet metrov in za možnost gradnje višjih stavb – namesto P+2 bi bila etažnost do P+3), s katerima bi izboljšal le rabo površine, ne bi pa spremenil namembnosti zemljišča, saj bi količnik zazidljivosti ostal nespremenjen – 1,2.

Ni pa hotel odgovoriti na vprašanje, ali se je z očetom Zoranom Jankovićem dogovarjal, kako urediti parcelo na Barju. Zanikal je še, da ve kar koli o poslih svojega brata Jureta Jankovića, o njegovih morebitnih firmah na tujem, še manj pa o neznani firmi v Italiji, ki da je povezana s podjetjem Branton, ki je nameravalo kupiti Electino zemljišče na Barju za 32 milijonov evrov. Zatrdil je, da ni bil ne lastnik ne solastnik nobenega od ciprskih ali liechtensteinskih podjetij, ki jih je navajala Jerajeva in naj bi bila v lasti njegovega brata Jureta ali bratov Šešok. Je pa razkril, da je soustanovitelj več podjetij v tujini, ki pa da se ne ukvarjajo z nepremičninami, temveč le s »finančnimi naložbami«.

Direktor podjetja Branton Bruno Filipič pa je razkril le, da je prvotna Electina ponudba za zemljišče na Barju znašala 620 evrov za kvadratni meter, po pogajanjih pa so jo znižali na 590 evrov. Zgoraj opisane razlike v vrednosti cenitev pa je pojasnil z bistveno spremenjenimi razmerami na nepremičninskem trgu pred tremi leti in lani. Ni pa hotel povedati imena svojega italijanskega partnerja, »saj mu je obljubil, da tega ne bo storil«.

Alenka Jeraj je povedala, da je na Cipru že zaprosila za podatke o lastništvu podjetij, o katerih sumi, da so v (so)lastništvu kogar koli iz družine Janković, v sodelovanju z davčno upravo pa opravljajo tudi pregled v zvezi s tremi milijoni evrov, ki jih je Marjan Pišljar posodil Juretu Jankoviću. Preverjajo, ali je šlo za pranje denarja.