Nekdanji ministri brez dopusta?

Nekdanji ministri in generalni sekretar vlade bodo morda ostali brez letnega dopusta, o katerem so že dobili odločbe, in tudi brez regresa za dopust. Vladna komisija namreč predlaga izničenje že izdanih odločb.

Objavljeno
26. avgust 2009 21.56
Klara Škrinjar
Klara Škrinjar
Ljubljana - Ob polemiki okoli predlogov in pobud, da bi se nadomestila nekdanjim poslancem in ministrom znižala ali pa izplačevala za krajši čas, bo vlada spregovorila tudi o pravicah ministrov in generalnega sekretarja vlade po prenehanju mandata. A ne le ministri, tudi poslanci imajo po prenehanju mandata povsem poseben status - s pravico do nadomestila plače.

Njihovih pravic vendarle ni mogoče enačiti s pravicami, ki so jih imeli med opravljanjem funkcije, kot tudi ne s pravicami zaposlenih. Pri pravici do letnega dopusta gre namreč za prekinitev opravljanja delavčevih delovnih obveznosti zaradi počitka in rekreacije ter izrabe prostega časa. A funkcionarji med prejemanjem nadomestila do organa, ki jim izplačuje nadomestilo, nimajo nobene delovne obveznosti, niti ne uveljavljajo drugih vrst upravičenih odsotnosti z dela, kot sta bolniški ali izredni dopust.

Zato pristojna vladna komisija predlaga, da se odločbe o letnem dopustu za leto 2009, ki so že bile izdane posameznemu ministru in generalnemu sekretarju vlade po prenehanju mandata, izrečejo za nične. Pravnik Miro Cerar pa že več let opozarja, da se ta institut, z redkimi izjemami, skrajno zlorablja. »Včasih smo celo priča javnim izjavam prejemnikom tega privilegija, ki se brez sramu sklicujejo na to, da je takšna splošna praksa. Kako nizko smo padli z etičnimi standardi!« nam je dejal včeraj. Če se bo tako nadaljevalo, Cerar predlaga kar odpravo nadomestila v celoti.

Več v četrtkovi tiskani izdaji Dela