Nekulturni zapleti zaradi umetne trave

Zavod za varstvo kulturne dediščine zahteva ureditev zelenice nad celjsko otroško knjižnico, ta pa od ministrstva odobritev plastične trave.

Objavljeno
20. junij 2014 21.08
Plastika
Brane Piano, Celje
Brane Piano, Celje
Celje – Nekaj deset kvadratnih metrov umetne travnate preproge in lesena igrala v obliki kozolca pred kavarno Miško Knjižko Osrednje knjižnice Celje (OKC) so vneli spor med knjižnico in zavodom za varstvo kulturne dediščine (ZVKD), ki je knjižnici izdal odločbo o ureditvi zelenice. Razsoditi bo moralo ministrstvo za kulturo.Po naših podatkih je občina knjižnici odobrila polaganje plastične trave in postavitev velikih otroških igral, zavod pa temu nasprotuje. Umetna trava lahko ostane največ dve leti, če drži, da so jo namestili zaradi zamakanja stropa otroškega oddelka knjižnice. V dveh letih mora knjižnica strop sanirati in spet urediti naravno zeleno površino. Zmanjšati mora tudi velikost igral. Za vse posege pa mora dobiti soglasje avtorjev arhitekture.

Trava mora biti naravna

Knjižnica se je na odločbo o obvezni ureditvi zelenice pritožila. Organizatorica prireditev v OKC Polonca Bajc Napret pravi, da so ljudje nad umetno travo in igrali navdušeni. Zelenica, ki je obenem streha oddelka otroške knjižnice Miško Knjižko, je v projektu opisana kot zelena streha, kar po mnenju direktorice OKC Polone Rifelj ne izključuje umetne trave. S tem Rifljeva pojasnjuje tudi, zakaj za soglasje k prekritju zelenice s plastiko niso vprašali avtorjev leta 2010 dograjene in predelane nove knjižnice, arhitektov Marka Smrekarja, Aleša Vodopivca in Jana Trošta. »To ni res,« pravi Marko Smrekar: »Natančno je določeno, da gre za površino s substratom in za naravno zatravitev. Tudi za prejšnje spremembe stavbe in okolice, postavitev igral in drugo nas niso spraševali za mnenje, s čimer kršijo avtorske pravice.«

Arhitekti so kompleks knjižnice v južnem delu srednjeveškega Celja zasnovali kot družaben prostor in povezavo med mestno pozidavo, reko Savinjo in mestnim parkom. Prav zaradi statusa območja je ZVKD pristojen za presojo posegov v prostor. Tanja Hohnec s celjske enote zavoda zapleta ne komentira, ker upravni postopek še ni končan. Direktorica knjižnice Rifljeva trdi, da so ZVKD že marca zaprosili za mnenje. Po ogledu so jih pozvali, naj pridobijo mnenje urbanistov Mestne občine Celje. »Zavod je zavlačeval z odločbo, morali smo naročiti in plačati dva projekta, napisali so celo, katero projektantsko podjetje naj izberemo,« pravi Polona Rifelj.

Etnologu je umetna trava všeč

Medtem se je škoda v otroški knjižnici pod zelenico zaradi zamakanja menda povečevala. Zavodu so priglasili nujna vzdrževalna dela in gradbinec jih je opravil kot reklamacijo. »Šele po tistem smo prejeli odločbo ZVKD. Pritožili smo se ministrstvu za kulturo,« pravi Rifljeva in dodaja: »Po našem mnenju in mnenju etnologa dr. Vita Hazlerja so na celjskem zavodu presegli pooblastila.« Neuradno smo izvedeli, da Hazler v mnenju piše, da mu je umetna trava »zelo všeč« in da zavod ni ravnal »po zdravi pameti«.