Neodvisna agencija za kakovost bo

Poslanci so dokončno sprejeli vladno novelo zakona o visokem šolstvu, ki prinaša ustanovitev neodvisne agencije za kakovost, in natančneje opredeli soudeleženost reprezentativnih sindikatov pri imenovanju članov sveta agencije.

Objavljeno
20. oktober 2009 17.42
Ti. Kr./STA
Ti. Kr./STA
Ljubljana - Poslanci so s 40 glasovi za in 29 proti dokončno sprejeli vladno novelo zakona o visokem šolstvu, ki prinaša ustanovitev neodvisne agencije za kakovost. Obenem je večina poslancev podprla koalicijsko dopolnilo, ki precizira soudeleženost reprezentativnih sindikatov v visokem šolstvu pri imenovanju članov sveta agencije.

Osrednja novost novele, ki jo je vlada maja poslala v obravnavo v državni zbor, je ustanovitev neodvisne agencije za kakovost v visokem šolstvu, kar bi ji omogočilo tudi vključitev v tovrstne evropske institucije, v prvi vrsti Evropsko zvezo za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu (ENQA), kar pri sedanjem svetu za visoko šolstvo (SVŠ) ni bilo mogoče.

 

Osrednji organ bodoče agencije - njena ustanovitev je predvidena v roku treh mesecev po sprejetju zakona - bo 11-članski svet agencije. Agencija bo neposredni in nevladni proračunski porabnik, člane v njenem svetu pa bodo neposredno imenovali družbeni partnerji in akterji visokega šolstva. Kljub temu člani sveta ne bodo predstavniki institucij, ki jih bodo imenovale na položaj.

 

Svet za visoko šolstvo, ki zdaj še izvaja postopke akreditacije in evalvacije, v skladu z rešitvami iz novele ostaja samo še posvetovalni organ vlade.

 

Z dopolnilom koalicijskih poslanskih skupin se ne posega v 11-člansko sestavo sveta agencije, določa pa se, da enega predstavnika v svet po dogovoru imenujejo reprezentativni sindikati na področju visokega šolstva. Dopolnilo z določitvijo visokošolskih sindikatov oži prvoten predlog, po katerem bi predstavnika izbrali po dogovoru zveze ali konfederacije vseh reprezentativnih sindikatov.