Neomejena pooblastila županu Zoranu Jankoviću

Župan Zoran Janković bo lahko v imenu MOL v svetu ustanoviteljev Holdinga samostojno odločal o vsem, tudi cenah v javnih podjetjih. Mestni svetniki pa se bodo ukvarjali le še z njihovimi poslovnimi poročili.

Objavljeno
30. januar 2007 10.05
Zoran Jankovič, Roman Jaklič, Janko Möderndorfer in Metka Tekavčič na seji mestnega sveta
Ljubljana – Župan Zoran Janković bo lahko v imenu MOL v svetu ustanoviteljev Holdinga samostojno odločal o vsem, tudi cenah v javnih podjetjih, mestni svetniki se bodo ukvarjali le še z njihovimi poslovnimi poročili, so sklenili na včerajšnji seji mestnega sveta. Za vse nove prostorske akte pa je podžupan Janez Koželj napovedal, da se bo gostota poselitve oziroma poslovne izrabe morala povečati, saj Ljubljano k temu zavezuje več evropskih dokumentov. Vendar so prav zaradi tega pomisleka umaknili osnutek lokacijskega načrta za del Šiške (Cesta Ljubljanske brigade 5), kjer je predvidena gradnja stanovanj ob železnici.

V najhitreje potekajoči seji mestnega sveta v novejši zgodovini (v štirih urah in pol so svetniki obravnavali kar 24 točk) je največ razprave povzročilo prav neomejeno pooblastilo Jankoviću za odločanje v svetu ustanoviteljev Holdinga. Velko Franko, načelnik oddelka za pravne, kadrovske in splošne zadeve, je dejal, da je mestna uprava zadovoljna, ker je Ljubljana končno dobila župana, ki je pripravljen sprejeti velike obveznosti, ki jih daje neomejeno pooblastilo. Metka Tekavčič (SD) je povedala, da so komunalne storitve zelo pomembne za vse Ljubljančane, in predlagala, da bi mestni svet vsaj enkrat na leto ob spremembah cen obravnaval tudi razvojne strategije podjetij.

Predsednik nadzornega odbora MOL je znova postal Ivan Oven, kljub temu, da je Roman Kolar (SDS) predlagal umik sklepa, saj kandidat »gotovo ni naš, če ga je izbrala in potrdila tiha koalicija Liste Zorana Jankovića, SD in LDS«. Župan je menil, da Kolarjev predlog ni sprejemljiv, saj je Oven po predlogu SDS vodil nadzorni odbor že v prejšnji sestavi. Za novega direktorja Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije so svetniki brez razprave potrdili Bojana Suvorova.

V vse osnutke in predloge prostorskih aktov se je z dopolnili vrinil Miha Jazbinšek (Zeleni), za kar ga je Janković tudi večkrat pohvalil. Vegrad bo po sprejetem osnutku lokacijskega načrta pri hotelu Domina gradil do 30 metrov visok stanovanjsko-poslovni kompleks, vendar bo moral dodati nekaj garaž in igrišče, poleg tega pa doplačati 0,75 milijona evrov komunalnega prispevka. Pri Drami bo oblikovan trg. RTV Slovenija pa lahko že začne pridobivati dovoljenja za rušitev stavbe na Komenskega 5, za gradnjo garaže in za zapolnitev vseh vrzeli v stavbi proti Komenskega ulici. Na koncu je župan zagotovil, da se v celoti strinja tudi z Jazbinškovimi nastavki za aneks k urbanistični pogodbi za gradnjo novega Šumija, zato je Jazbinšek umaknil predlagane sklepe za zaščito javnega interesa.

Brez razprave so svetniki potrdili odlok o razglasitvi Domačije Topolovčar pri Jančah za kulturni spomenik lokalnega pomena in potrdili osnutek razglasitve starega letališču Ljubljana pri BTC za enak spomenik. Sprejeli so tudi osnutek odloka o razglasitvi hotela Bellevue za spomenik.

Iz današnje tiskane izdaje Dela!