Nepravilnosti pri porabi evropskih sredstev za gozdove

Revizorji so opozorili na neprimerno višino dodeljenih sredstev glede na velikost gozdnih površin.

Objavljeno
19. september 2013 19.46
Ni. Č., Delo.si, STA
Ni. Č., Delo.si, STA

Bruselj, Luksemburg - Evropsko računsko sodišče je danes v Luksemburgu objavilo poročilo (Podpora Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za povečanje gospodarske vrednosti gozdov), v katerem ugotavljajo pomanjkljivosti pri porabi evropskih sredstev za razvoj gozdov v Slovenij, Španiji, Avstriji, Italiji in na Madžarskem. V teh državah je bilo prijavljenih več kot 50 odstotkov vseh odhodkov v obdobju 2007-2013.

Poročilo ugotavlja, da je pet članic EU »uporabilo ukrepe za podpiranje dejavnosti, ki niso ustrezale ciljem programa ter ki bi jih ustrezneje financirali z drugimi ukrepi in z drugačnimi, običajno nižjimi, stopnjami financiranja pomoči«.

V primeru Slovenije revizorji med drugim opozarjajo na to, da so odkrili več primerov, ko je bila podpora plačana za nakup nove mehanizacije in opreme, ki sta presegali vsako možno uporabo s strani upravičenca na njegovi gozdni posesti.

Poleg tega v primeru Slovenije ugotavljajo, da ni bilo nobene ločene analize potreb glede vrste upravičencev, ne glede na to, ali so bila to podjetja, ki so pravne osebe, ali fizične osebe, zato so lahko precejšnje zneske javne podpore prejela tudi gozdna podjetja z visoko naložbeno zmogljivostjo.

Revizorji opozarjajo tudi na razmerje med velikostjo gozdnih površin in stopnjo dodeljene javne podpore ter pri tem izpostavljajo primer v Sloveniji, ko je bila upravičencu, ki je prijavil tri hektarje gozdnih zemljišč, odobrena naložba v višini 1,1 milijona evrov za nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ter je prejel 375.000 evrov.

Sodišče med drugim priporoča, naj Evropska komisija najprej podrobneje opredeli pojem gospodarske vrednosti gozdov, oceni potrebe EU po podpori za povečanje gospodarske vrednosti ter jasno opredeli ključne značilnosti, ki bi zagotovile, da je podpora EU ciljno usmerjena v reševanje teh potreb.

Članice unije pa med drugim poziva, naj uvedejo ustrezne postopke, da zagotovijo uspešnost podpore pri dejanskem povečevanju gospodarske vrednosti gozdnih površin, na katerih se izvajajo naložbe.

V proračunskem obdobju 2007-2013 je bilo za razvoj gozdov namenjenih 535 milijonov evrov.