Anketa Dela: Neustrezen nadzor in Kemis odgovorna za nesrečo

V drugem delu ankete smo spraševali o obsodbi Igorja Bavčarja. Javnost je prepričana, da se bo izognil zaporu.

Objavljeno
28. maj 2017 20.48
Zoran Potič
Zoran Potič

Ljubljana – Neustrezen nadzor, podjetje Kemis in vsi po malem so odgovorni za ekološko katastrofo na Vrhniki, kjer je zgorelo več ton nevarnih snovi, ugotavljamo v tokratni anketi Dela. Zaradi industrijske nesreče v vrhniški tovarni Kemis, kjer se je zgodila ekološka katastrofa, bi se lahko občutljivost javnosti do ekoloških tem povečala, še lahko sklepamo po tokratni anketi.

Več kot 60 odstotkov anketiranih je zaradi te nesreče zaskrbljenih, čeprav se je zgodila le v enem kraju. Le dobra desetina ni izrazila skrbi.

Ko vprašamo, kako bo nesreča v Kemisu vplivala na njihov odnos do okoljskih tem, lahko sklepamo, da se bo skrb slovenske javnosti do ekoloških tem okrepila, saj je več kot polovica vprašanih dejala, da bo imela velik ali zelo velik vpliv. Pri slabi četrtini bo odnos enak kot doslej, le pri kakšni petini nesreča ne bo vplivala na njihov odnos do ekoloških tem.

Kdo je odgovoren za nesrečo, nas je zanimalo v nadaljevanju. Dobra tretjina vprašanih meni, da nosi največji delež odgovornosti za nesrečo neustrezen nadzor, približno toliko, da podjetje Kemis. Dobra petina meni, da so odgovorni vsi po malem, zakonodaja in agencija za okolje po slaba desetina, da je odgovorna vlada, pa meni minimalno število anketiranih.

Ko postavimo anketirancem nekaj trditev o podjetju Kemis in njegovi usodi, lahko ugotovimo, da slovenska javnost ne zahteva zaprtje takšnega podjetja, kot je Kemis. Družba Kemis lahko naprej posluje, a mora pred tem sanirati nastalo škodo. Velika večina anketiranih je tudi prepričana, da tovrstna podjetja potrebujemo, ker imamo v naši družbi veliko nevarnih snovi, ki jih je treba ustrezno hraniti in predelovati, vendar, kot je mogoče sklepati iz odgovorov, tovrstna podjetja nikakor ne spadajo v urbana okolja.

Javnost je prepričana, da se bo Bavčar izognil zaporu

V drugem delu ankete smo spraševali o obsodbi Igorja Bavčarja. Čeprav je bil znova pravnomočno obsojen na zaporno kazen, večina vprašanih meni, da je ne bo odslužil v zaporu.

Niti po drugi pravnomočni sodbi večina javnosti ni prepričana, da bo Igor Bavčar zasluženo petletno zaporno kazen odslužil v zaporu. Kot je znano, je višje sodišče pred dnevi, teden dni pred zastaranjem, presodilo, da je nekdanji predsednik uprave Istrabenza brez vsakega dvoma storil kaznivo dejanje.

Da je Igor Bavčar kriv, višje sodišče ni dvomilo, zato pa toliko bolj dvomijo anketiranci, da bo nekdanji visoki politik in eminentni osamosvojitelj končal v zaporu. Kot je znano, se je ob prvi sodbi (sedemletna, razveljavljena na vrhovnem sodišču) skliceval na slabo zdravje. Več kot polovica vprašanih meni, da Bavčar ne bo prestajal kazni v zaporu, le petina pa jih meni, da bo.

Obramba Igorja Bavčarja se bo na sodbo prvostopenjskega in višjega sodišča pritožila na vrhovno sodišče, zahtevali bodo varstvo zakonitosti, češ da je sojenje potekalo v vzdušju političnega linča in s tem bilo nepošteno. Zato smo vprašali, kaj menijo anketiranci o tem. Da je bilo sojenje Igorju Bavčarju pošteno, meni več kot dve tretjini vprašanih, 11 odstotkov pa jih meni, da ni bilo.

Ko križamo sociodemografske podatke, ugotovimo, da so o poštenosti prepričani zlasti podporniki SD, ljudje s poklicno izobrazbo in upokojenci. Na drugi strani, kjer menijo, da je bilo sojenje Bavčarju nepošteno, stoji edina skupina, ki meni tako - podporniki SDS. Velika večina teh je v anketi zavzela stališče, da sojenje ni bilo pošteno.

Kljub obsodilni sodbi v primerih Istrabenz, Pivovarna Laško, Merkur in še nekaj zadev s področja gospodarskega kriminala je velika večina anketiranih prepričana, da so pristojni državni organi neuspešni pri pregonu gospodarskega kriminala. Tako meni kar 77 odstotkov vprašanih, tistih, ki so prepričani v nasprotno, pa je za vzorec. V prepričanju o neuspešnosti preganjanja gospodarskega kriminala ni ideoloških razlik, saj tako menijo tako podporniki SDS kot podporniki SD.