Ni potegavščina: Šiškarji ob parkirišča

Podjetje Avto Lap želi stanovalcem Kogojeve ulice in ulice Ob žici namestiti parkirne zapore in parkiranje zaračunati.

Objavljeno
24. november 2011 09.33
Posodobljeno
24. november 2011 11.00
Samo Petančič, Ljubljana
Samo Petančič, Ljubljana
Ljubljana - Kot kaže, novica o zapiranju dostopa stanovalcem ulice Ob žici v Šiški do parkirnih prostorov, kjer so doslej puščali avtomobile, le ni plod potegavščine. Napovedane parkirne zapore namerava namestiti podjetje Avto Lap.

Iz dopisa, ki je povzročil precej vznemirjenja, o čemer smo pred kratkim pisali, je bilo razbrati, da bo takrat še neznani upravnik parkirišča tamkajšnje parkirne prostore ponudil v najem. Sosedje naj bi imeli predkupno pravico pri polletnem najemu, cena mesečnega pa bo menda 90 evrov. Po neuspešnem preverjanju na različnih naslovih smo sklepali, da gre za potegavščino. A kot kaže, ni tako.

V novem dopisu, ki je sicer prav tako brez glave kot prejšnji in iz njega ni mogoče neposredno ugotoviti, kdo ga pravzaprav pošilja, avtor obvešča stanovalce Kogojeve ulice in ulice Ob žici, da so parkirišča postala plačljiva. Kot jim sporoča, imajo predkupno pravico, za dodatne informacije pa sta tudi tokrat na voljo telefonska številka in spletni naslov. Občane še opozarja, da bodo vozila, ki jih pred nameščanjem parkirnih zapor ne bodo umaknili s parkirnih prostorov, odpeljali s pajkom, račun pa s 50-odstotnim pribitkom izdali lastniku.

Janja Cof z Dom efekta, upravnika blokov Ob žici, pravi, da je zemljiškoknjižni lastnik omenjenih parcel trenutno sicer res podjetje Giposs, vendar je Dom efekt spomladi po zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine vložil zahtevo, da se te parcele dodelijo kot uporabne površine lastnikom stanovanj na naslovih Ob žici 1, 3, 5 in 7. Sodišče je nanje dalo plombo, na kar se je Giposs pritožil, postopek na sodišču pa še teče.

Avto Lap je parkirišče menda vzel v najem od Gipossa, tam domnevno namerava postaviti zapore in ga oddajati po cenah, navedenih v dopisu.

Začasni lastnik je Giposs

Dom efekt kot upravnik večstanovanjskih stavb v ulici Ob žici kljub zaprosilu niti od Gipossa niti od Avto Lapa ni prejel nobene dokumentacije, ki bi dokazovala, da imajo pravico karkoli delati na teh zemljiščih oziroma da lahko ljudem parkirišče zaračunavajo in odvažajo njihove avtomobile. Na policijo so prijavili sum goljufije - tudi zato, ker so bili dopisi stanovalcem brez glave, številk, kontaktnih oseb, na objavljeno telefonsko številko pa se ni nihče oglašal - prav tako so se povezali z odvetniško pisarno in bodo v primeru kakršnegakoli omejevanja dostopa občanom na parkirišča pravno ukrepali. Kot pojasnjuje Cofova, se v to zemljišče ne sme posegati.

Zemljiškoknjižni lastnik bi moral dokazati, da etažni lastniki nimajo nobene pravne podlage za uporabo spornega zemljišča. Ker pa zadeva na sodišču še ni končana, so enostranske poteze toliko bolj nerazumljive. Meni tudi, da omenjeno zemljišče spada k funkcionalnim površinam navedenih blokov, čeprav je Giposs začasno vpisan kot lastnik teh parcel.

O okoliščinah zaračunavanja parkirišč smo se pozanimali tudi pri podjetju Avto Lap. Direktor Jerko Lap je v odgovoru zapisal, da so ta zemljišča v zasebni lasti in niso funkcionalna. Zatrjuje, da njihov status ni stvar interpretacije in proste presoje, temveč je bil določen v upravnem postopku do 1. januarja 2003, kot je to določal zakon. Etažni lastniki z nakupom stanovanj niso postali tudi lastniki parkirnih prostorov. Nekateri se z njegovim podjetjem že dogovarjajo za nakup, zato meni, da je revolt stanovalcev namenjen predvsem zahtevi po brezplačnem parkiranju.

Ne bodo postavljali zapornic, ampak parkirne zapore za vsak parkirni prostor posebej. Lap je pojasnil, da smejo parkirišča upravljati na podlagi ustrezno sklenjenih pogodb med gospodarskimi družbami.

S kom so sklenjene, ni zapisal, je pa poudaril, da je omenjena plomba zgolj nepravnomočen zaznamek spora v nepravdnem postopku in ni ovira za upravljanje parkirišč.

Ker na tem območju ne gradijo ničesar, ne potrebujejo gradbenih dovoljenj, prav tako zatrjuje, da ničesar ne skrivajo, saj je na obvestilu telefonska številka, na katero občani lahko pokličejo.