Nič več v najetih učilnicah

Država je po desetih letih čakanja razvezala mošnjiček za širitev šolskega centra v Slovenj Gradcu. 

Objavljeno
28. maj 2017 22.14
Mateja Kotnik
Mateja Kotnik

Slovenj Gradec – Več kot deset milijonov evrov bo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v prihodnjih letih namenilo za gradnjo novih prostorov šolskega centra v Slovenj Gradcu, kjer zaradi prostorske stike že več let izobražujejo na petih lokacijah v mestu. Gradbeni stroji bodo na platoju pod Štibuhom zabrneli že letošnjo jesen.

Na slovenjgraškem šolskem centru se naložbe veselijo, saj nanjo čakajo že deset let. Z naložbo bodo pridobili 8.400 kvadratnih metrov šolskih površin. Novogradnjo bodo sestavljale nova šolska stavba, stavba, v kateri bosta telovadnica in lesarske delavnice ter pokrit hodnik, ki bo novogradnjo povezal s sedanjo stavbo na Štibuhu. "Novogradnja je predvidena za del programov Srednje šole Slovenj Gradec in Muta ter za del programov Srednje zdravstvene šole. V novih prostorih bodo v skladu z normativi primerno opremljeni tudi prostori za programe gostinstva, lesarstva in zdravstva ter prostori za lesarsko delavnico. Tudi telovadnica bo pomenila bistveno izboljšanje pogojev za izvajanje programa športne vzgoje," so sporočili iz slovenjgraškega šolskega centra, ki ga vodi Gabrijela Kotnik

Po naložbi, ki naj bi jo država končala v štirih letih, šolski center ne bo več najemal stavbe na Gosposvetski 4 ter prostorov za lesarsko delavnico Pod gradom 4. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je odločitev o novogradnji sprejelo že leta 2007. Pred petimi leti so izvedli arhitekturni natečaj, na katerem so izbrali izvajalca projektne dokumentacije. Po spremembi zakonodaje, ko zaklonišče za tovrstne objekte ni bilo več zakonsko zahtevano ter spremenjenih okoliščinah delovanja sedanje lesarske delavnice, so sprejeli odločitev, da bodo ob vznožju Štibuha gradili tudi delavnice za učenje praktičnega pouka v programu lesarstvo. 

Moderna oprema in učila

Če bo šlo vse po načrtih, bodo z gradnjo začeli v jeseni, čez tri leta pa novozgrajene učilnice že napolnili z najsodobnejšo opremo in učili. "Z naložbo naj bi zaključili do začetka šolskega leta 2021, ko naj bi dobili tudi uporabno dovoljenje. Dinamika del je odvisna od marsičesa, navsezadnje tudi od državnega proračuna v prihodnjih letih," povedo na slovenjgraškem šolskem centru.

Nova šolska stavba bo imela pritličje in tri nadstropja, telovadnica, ob kateri bo lesarska delavnica, površine 2.754 kvadratnih metrov,  pa le pritličje in eno nadstropje. Nova šola bo precej umaknjena od Celjske ceste. Zasnova je kot dva med seboj razmaknjena programska trakta, od katerih vsak trakt pripada določeni šoli, med seboj pa se bosta prepletala s skupnimi učilnicami, pa tudi centralnim prostorom. V južnem traktu bo večino prostora zasedla Srednja zdravstvena šola, v kateri izobražujejo v programu zdravstvene nege, v severnem traktu bo Srednja šola Slovenj Gradec in Muta izobraževala v programih: obdelovalec lesa, mizar, lesarski tehnik, gastronomske in hotelske storitve, gastronomija in turizem ter program gastronomija. 

Nova telovadnica bo umeščena v brežino med sedanjo šolo in potokom Homšnica. Novo in staro šolsko poslopje bo povezovala pokrita in topla povezava, pod njo pa se bo razprostiral družabni prostor novega šolskega centra. 

Lesarski tehnik v vajeniški obliki

Šolski center v letošnjem šolskem letu obiskuje 1228 dijakov: največ, 579 je vpisanih v Srednjo šolo Slovenj Gradec in Muta s programi s področja ekonomije, gostinstva, lesarstva, predšolske vzgoje, turizma in okoljevarstva, 350 je vpisanih v programih srednje zdravstvene šole, 299 pa jih obiskuje gimnazijo. V novem šolskem letu bo center na pobudo gospodarstva izobraževal v novem programu lesarski tehnik v vajeniški obliki, za katerega so si prizadevali več let. Razpisali so 28 učnih mest. Številna podjetja so dijakom tega programa že obljubila tudi nekaj kadrovskih štipendij.