Notranje ministrstvo kritično do opozoril ZDA o azilu, izbrisanih in policiji

Na poročilo State Departmenta, ki je med drugim kritično na račun novega zakona o azilu, se je odzvalo tudi ministrstvo za notranje zadeve (MNZ).

Objavljeno
09. marec 2007 13.30
Glagovna stavka izbrisanih
Ljubljana - Na poročilo State Departmenta, ki je med drugim kritično na račun novega zakona o azilu, se je odzvalo tudi ministrstvo za notranje zadeve (MNZ). Kot so zapisali, pri izvajanju zakona o azilu v celoti spoštujejo odločitev ustavnega sodišča in tako ne izvajajo določb, katerih izvrševanje je sodišče zadržalo. Zatrjujejo tudi, da so izbrisanim dali veliko možnosti za ureditev statusa v Sloveniji. Z navedbo, da v policiji občasno prihaja do prekomerne uporabe sile, pa se ne strinjajo.

Status prosilca za azil pridobljen v najkrajšem času

Kot navajajo na ministrstvu, so vse osebe, ki izrazijo namen vložiti prošnjo za azil v Sloveniji, takoj prepeljane v Azilni dom v Ljubljano, kjer se nato sprejme njihova prošnja za azil. Te prošnje so sprejete takoj, s tem pa je tudi zagotovljeno, da tujci, ki podajo namero vložiti prošnjo za azil, v najkrajšem času pridobijo status prosilca za azil.

V azilni dom niso pripeljane samo tiste osebe, ki imajo odrejeno nastanitev v Centru za tujce, in šele nato v tem centru zaprosijo za azil, so pojasnili na ministrstvu. Njihova prošnja za azil se sprejme in obravnava. Nastanjeni so v azilnemu domu, razen v primeru, ko je tem osebam v skladu z zakonom o azilu omejeno gibanje.

Ustavno sodišče je zavrnilo predlog za zadržanje ostalih členov zakona o azilu, ki so bili predlagani za oceno ustavnosti, o ustavnosti vseh izpodbijanih členov zakona o azilu pa še ni odločilo, so zapisali na MNZ.

Zagotovljena oskrba in nastanitev

Poročilo ameriškega zunanjega ministrstva navaja, da je spremenjeni zakon o azilu omejil delo prosilcev za azil. A kot so pojasnili na ministrstvu, je navedena sprememba zakona v tem delu usklajena z evropsko direktivo in je primerljiva ureditvam v drugih državah Evropske unije. Pri tem še poudarjajo, da imajo prosilci za azil v Sloveniji v času trajanja azilnega postopka zagotovljeno vso oskrbo in nastanitev.

(Ne)diskriminacija izbrisanih

Poročilo State Departmenta opozarja tudi na diskriminacijo izbrisanih. Na ministrstvu pojasnjujejo, da so za ureditev položaja izbrisanih lani pripravili predlog ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Ta med drugim določa, katerim državljanom drugih držav, naslednic nekdanje Jugoslavije, ki so v Sloveniji že pridobili dovoljenje za stalno prebivanje, bi dovoljenje veljalo tudi za nazaj in od kdaj.

Omenjeni predlog ureja tudi izdajo dovoljenja za stalno prebivanje za tiste državljane drugih držav naslednic nekdanje SFRJ, ki dovoljenja za stalno prebivanje v Sloveniji doslej še niso pridobili, in veljavnost dovoljenja. Predlog zakona nadalje ureja, kdaj je izpolnjen pogoj dejanskega življenja v Sloveniji za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje in katere odsotnosti iz Slovenije tega pogoja ne prekinejo.

Zanikanje prekomerne uporabe sile v policiji

Na MNZ se ne strinjajo z navedbo v poročilu State Departmenta, da v policiji občasno prihaja do prekomerne uporabe sile. Prav tako zanikajo navedbe iz poročila, da ni jasno, kako je do poškodb prišlo, in da preiskava še traja.

Za razjasnitev okoliščin o množični uporabi prisilnih sredstev 25. novembra lani v Dečji vasi pri Zagradcu je bila konec novembra lani določena komisija, ki je ocenila, da so policisti pri opravljanju nalog prisilna sredstva uporabili zakonito in strokovno, so še poudarili na MNZ.

MŠŠ: Poročilo State Departmenta napačno razumeva romsko situacijo

Ministrstvo za šolstvo in šport (MŠŠ) ceni napore ameriškega zunanjega ministrstva pri spremljanju uresničevanja in zagotavljanja človekovih pravic v svetu, so zapisali v odzivu.

Opozarja pa, da se poročilo State Departmenta sklicuje na ugotovitve organizacije Amnesty International (AI) in tako ne zajema obdobja uveljavitve strategije za uspešnejše vključevanje Romov v sistem vzgoje in izobraževanja. Zato v poročilu prihaja do nerazumevanja dejanske situacije, poudarjajo na ministrstvu.

Kot so sporočili z ministrstva, je minister za šolstvo in šport Milan Zver za spremljanje izvajanja strategije leta 2005 imenoval posebno skupino, ki jo vodi predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat - Muc. Navedena skupina vsako leto pripravi letni program uresničevanja ukrepov iz strategije.

MK: Poročilo State Departmenta napisano v pozitivnem duhu

Poročilo ameriškega State Departmenta o stanju na področju človekovih pravic za leto 2006 glede pravice do svobode govora in tiska v Sloveniji je ugodno, je v današnjem odzivu zapisalo Ministrstvo za kulturo (MK). Po mnenju ministrstva poročilo že na začetku v pozitivnem duhu navaja, da tako ustava kot tudi zakoni omogočajo svobodo govora in tiska ter da vlada te pravice v praksi spoštuje.

Stranke imajo o poročilu State Departmenta različna mnenja

Poročilu State Departmenta o položaju človekovih pravic v svetu za leto 2006 v SNS ne dajejo nobene teže, saj"gre izključno za izvoz ameriškega dela", je povedal vodja poslanske skupine SNS Sašo Peče. V SLS pa po besedah podpredsednice Nade Skuk menijo, da gre v poročilu za zadeve, ki se vlečejo še iz preteklega obdobja. Predsednica odbora DZ za notranjo politiko Mojca Kucler Dolinar (NSi) meni, da se na področju sodnih zaostankov, policije in Romov zadeve že izboljšujejo.

Poročilo: Splošno stanje v Sloveniji je pozitivno

Kot je znano, je ameriško zunanje ministrstvo v torek objavilo poročilo o položaju človekovih pravic v svetu za leto 2006. Poročilo stanje v Sloveniji na splošno ocenjuje kot pozitivno, opaža pa probleme na določenih področjih. Izpostavljeni so predvsem sodni zaostanki, posreden vpliv vlade na medije, površno obravnavanje prošenj za azil, nasilje nad ženskami, diskriminacija in nasilje nad Romi in homoseksualci ter diskriminacija izbrisanih.