Nov javni zavod za mlade

Mestni svetniki bodo danes odločali o ustanovitvi novega mestnega javnega zavoda. Z njegovo ustanovitvijo se bodo stroški delovanja četrtnih mladinskih centrov precej povečali.

Objavljeno
28. september 2009 00.22
Ljubljanski mestni svet
Maša Jesenšek
Maša Jesenšek
Ljubljana - Mestni svetniki bodo danes odločali o ustanovitvi novega mestnega javnega zavoda. To je zavod Mladi zmaji - Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladine, v katerega bodo združili tri že delujoče četrtne mladinske centre. Stroški za njegovo delovanje bodo precejšnji: od vzpostavitve zavoda do konca tega leta približno 250.000, v prihodnjem proračunskem letu pa 825.000 evrov. Do imenovanja direktorja ga bo kot vršilec dolžnosti vodil Radovan Radetić.

Poslanstvo novega mestnega zavoda bo, kot je mestna uprava zapisala v gradivu o ustanovitvi, »zagotoviti mrežo ustrezno opremljenih prostorov, v katerih lahko otroci, družine in mladi kakovostno preživljajo prosti čas bodisi v obliki organiziranih oziroma vodenih vzgojno-izobraževalnih in kulturnih dejavnosti bodisi samostojno glede na svoje interese z namenom spodbujanja socialne kohezivnosti«.

Na mestni občini so projekt četrtnih mladinskih centrov začeli leta 2007, doslej so odprli tri - v Zalogu, za Bežigradom in v Šiški. Ti centri trenutno zaposlujejo dve osebi, še štiri pa delajo po podjemni pogodbi oziroma študentski napotnici. Z novim javnim zavodom se obetajo tudi nove zaposlitve. Namesto dveh zaposlenih za določen čas bo odslej osem zaposlenih za nedoločen čas (po dva v vsakem četrtnem centru ter direktor javnega zavoda in koordinator aktivnosti in tehnične oskrbe centrov na sedežu zavoda). V letošnjem rebalansu je za njihovo delovanje v okviru zavoda (od ustanovitve do konca koledarskega leta) predvidenih 248.600 evrov. V pripravi sta še lokaciji za četrti mladinski center, v Črnučah, in pokrito otroško igrišče v Mali ulici 5, kjer so načrtovana štiri nova delovna mesta.

Prihodnje leto je za delovanje javnega zavoda predvidenih 825.000 evrov, večina vsote za plače in druge prejemke zaposlenih (420.000 evrov) ter materialne stroške (150.000 evrov). Za projektno delo v centrih bo namenjenih 175.000 evrov, 80.000 pa za investicije v nove lokacije. Ob precejšnjem povečanju stroškov dela (v letošnjem rebalansu je bilo za četrtne mladinske centre za plače zaposlenih, avtorske in študentske honorarje ter podjemne pogodbe za vse leto predvidenih dobrih 100.000 evrov) in siceršnjem trendu združevanja javnih zavodov se postavlja vprašanje, zakaj se je Mestna občina Ljubljana (MOL) odločila za ustanovitev samostojnega javnega zavoda, ne pa denimo za priključitev četrtnih centrov h kateremu od že delujočih mestnih zavodov, na primer Pionirskemu domu, ki se prav tako ukvarja z vzgojo otrok in mladih. Številne dejavnosti iz klasifikacije v ustanovitvenih aktih obeh zavodov se namreč prekrivajo.

Na MOL zavračajo pomisleke in pravijo, da imata omenjena zavoda povsem različne cilje in drugačni področji dela: »Delno si delita ciljno skupino, vendar so dejavnosti, ki jih opravljata, raznolike. Medtem ko je pri JZ Pionirski dom izrazit poudarek na kulturni vzgoji in umetnosti, je poudarek JZ Mladi zmaji na neformalnem učenju, celostnem pristopu h kreativnemu in varnemu preživljanju prostega časa mladih in otrok.«

Kaj pa hiša mladih?

Medtem ko so četrtni mladinski centri namenjeni predvsem dijakom in starejšim šolarjem, pa si ljubljanski osnovnošolci, ki delujejo v okviru otroškega parlamenta, še vedno prizadevajo za odprtje hiše mladih. Ta bi bila namenjena otrokom (tako predšolskim kot šolarjem) iz vse Ljubljane, zato bi bila idealna lokacija v središču mesta, odprta pa naj bi bila ves dan in tudi v večernih urah.

Kot je znano, so ljubljanski osnovnošolci zamisel o hiši mladih prvič predstavili že pred sedmimi leti. Lani jim je župan Zoran Janković obljubil, da jo bodo dobili v preteklem šolskem letu, a se to ni zgodilo. Mestna uprava se zdaj ubada predvsem z razširitvijo mreže četrtnih mladinskih centrov. V gradivu za ustanovitev novega javnega zavoda Mladi zmaji je sicer v središču mesta predviden tudi četrtni mladinski center Center - Hiša otrok, a lokacija zanj še ni znana.
 
Iz ponedeljkove tiskane izdaje Dela