Nov prostorski akt zaokroža kompleks UKC v Mariboru

Dolgoročni načrt OPPN je osnova za nove objekte, dograditve in rušitve na območju UKC Maribor v naslednjih 20 letih.

Objavljeno
21. september 2012 12.59
regent/PEDIATRIJA
Miha Rubin, Maribor
Miha Rubin, Maribor

Maribor - V obravnavo na mestni svet gre prostorski načrt za območje, na katerem se razprostira kompleks Univerzitenega kliničnega centra (UKC) Maribor. Sprejetje tega načrta, ki predvideva vrsto posegov, je pogoj tudi za že dlje časa načrtovano naložbo v nadzidavo pediatrične klinike.

Nadzidava mariborske klinike za pediatrijo je bila eden izmed nujnih ukrepov, ki jih je za izboljšanje razmer že februarja 2010 predlagal prof. Ciril Kržišnik, potem ko je opravil nadzor na tej kliniki.

OPPN predvideva rušitve dotrajanih zgradb

Direktor UKC Maribor Gregor Pivec je začetek nadgradnje objekta sprva napovedoval za lansko poletje ali jesen, po tem pa so v vodstvu UKC pojasnili, da je treba za pridobitev gradbenega dovoljenja sprejeti nov občinski podrobni prostorski načrt (OPPN). Ta je zdaj pripravljen in uvrščen na dnevni red ponedeljkove seje mestnega sveta mariborske občine, Pivec pa pred obravnavo na seji ne želi dajati izjav v povezavi z OPPN.

Ali bodo po sprejetju tega vendarle začeli z naložbo v nadgradnjo klinike za pediatrijo (za eno nadstropje in mansardo), iz uprave UKC nismo dobili odgovora; pravtako niso pojasnili, kateri dolgoročno načrtovani posegi, zajeti v novem prostorskem načrtu, so prioritetni.

OPPN za del centralne cone C-3 mesta Maribor, kjer večino površin (okrog 82.000 kvadratnih metrov) zavzema kompleks UKC, predvideva rušitve dotrajanih zgradb, obnovo obstoječih ter gradnjo novih objektov.

»Obstoječi zazidalni načrt iz leta je 1983 zastarel«

Pa tudi povezavo med njimi (z mostovži, nadhodi, podzemnimi hodniki), ureditev heliporta, prostorov za spremljajoče programe (lokali, trgovine), infrastrukture za ločeno zbiranje odpadkov itd. Pravtako je načrtovana nova garažna hiša s 755 parkirnimi mesti ter spremeba prometnega omrežja, predvsem prestavitev centralnega vhoda v UKC (uvoz-izvoz) na Masarykovo ulico.

»Z razvojem tehnologije na področju zdravstva, širitvijo obsega dela in zagotavljanja ustreznih delovnih pogojev, je obstoječi zazidalni načrt iz leta 1983 zastarel in ne omogoča več izvajanja novih investicij, ki bi sledile potrebam sodobne bolnišnice,« piše v predlogu OPPN. Ta predvideva, v skladu s strateškimi usmeritvami razvoja UKC Maribor v naslednjih dvajsetih letih, zaokrožitev dejavnosti UKC.

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN bo potekala do letošnjega 11. oktobra; v tem času je možno tudi podati pripombe nanj.