Nov zakon o pranju denarja

Posebni odbor strokovnjakov Sveta Evrope za ocenjevanje ukrepov odkrivanja in preprečevanja pranja denarja ter financiranja terorizma v Sloveniji je ugotovil nekaj pomanjkljivosti.

Objavljeno
29. december 2006 07.00
Ljubljana – Posebni odbor strokovnjakov Sveta Evrope za ocenjevanje ukrepov odkrivanja in preprečevanja pranja denarja ter financiranja terorizma (Moneyval) je v tretjem krogu ocenjevanja Slovenije ugotovil nekaj pomanjkljivosti v zvezi s problematiko terorizma. Na tej podlagi je vlada pripravila podroben akcijski program za uresničitev njihovih priporočil. Med njimi je uradu za preprečevanje pranja denarja zaupala pripravo novega zakona, o katerem smo se pogovarjali z vršilcem dolžnosti direktorja urada Andrejem Plausteinerjem.

Ponekod pomanjkljiv nadzor

Poročilo ugotavlja, da ima Slovenija v veliki meri usklajen pravni sistem v boju proti pranju denarja, ki pa zaradi preveč pasivnega delovanja policije, počasnosti in neučinkovitosti tožilskih ter pravosodnih organov ne daje pričakovanih rezultatov. Pomanjkljiv je nadzor nad izvajanjem predpisov s področja pranja denarja pri nefinančnih organizacijah in nezadostno sporočanje sumljivih transakcij. Ugotovili so še neusklajenost z mednarodnimi standardi na področju boja proti financiranju terorizma v delu, ki se nanaša na oceno tveganosti neprofitnih organizacij in na sporočanje sumljivih transakcij.

Koliko denarja bo treba prijaviti ob prehodu državne meje?

Ob izstopu iz Slovenije na območje zunaj EU je treba zdaj prijaviti zneske, višje od treh milijonov tolarjev. Po novem bo ta znesek 10.000 evrov in bo veljal po novi uredbi za vse članice EU od sredine prihodnjega leta naprej. Za vse transakcije nad 15.000 evri pa bodo morale organizacije opraviti skrben pregled ne glede na to, ali gre za gotovino ali ne. Za vse gotovinske transakcije nad 30.000 evri pa bodo organizacije zavezane poročati uradu za preprečevanje denarja. Zakon predvideva tudi omejitev poslovanja z gotovino pri plačilu blaga pri trgovcih v zneskih, višjih od 15.000 evrov. Vendar pričakujemo, da se bodo tudi v Sloveniji zmanjšale gotovinske transakcije.

Letos se povečuje število prijav sumljivih transakcij. Lani jih je urad prejel 113, letos pa že 150. Na tej podlagi je policiji poslal 340 obvestil. Metode in tehnike pranja denarja ostajajo enake. Gre pretežno za gotovinske transakcije z uporabo »slamnatih mož in računov« z elementi prikrivanja.

Več si preberite v današnji izdaji Dela!