Nova obvoznica »malce tesna« za tovornjake

Izmerili smo, da je tovornjak širok skoraj tri metre, vozišče bodoče šmarske obvoznice pa 5,5 metra.

Objavljeno
21. marec 2014 21.15
Bojan Rajšek, Litija
Bojan Rajšek, Litija

Šmartno pri Litiji – »Tovornjaka se bosta zagotovo srečala, le malce na tesno bo šlo in hitrost bo treba omejiti na manj kot 50 kilometrov na uro.« Tako je predsednik sekcije avtoprevoznikov pri Obrtni zbornici Slovenije Andrej Klobasa komentiral le 5,5 metra široko vozišče nove šmarske obvoznice, ki pa jo gradijo prav zaradi tovornjakov.

Od Ustja do bodočega krožišča pri okrepčevalnici Justin je prometnica sicer široka 6,5 metra, kar bo zadostovalo za nemoten promet. Toda drugo polovico obvoznice proti Črnemu Potoku so projektanti zožali na vsega šest metrov, pri čemer je treba odšteti 0,25 metra robnega pasu na vsaki strani voznega pasu.

Tovornjake meril tudi župan

Vozišče v obe smeri bo tu široko vsega 5,5 metra, kar so pisno potrdili tudi na Direkciji republike Slovenije za ceste (DRSC), in prav na tem delu obvoznice bo tudi zaradi robnikov na vsaki strani vozišča onemogočeno varno srečevanje težkih tovornjakov, zaradi katerih se obvoznica pravzaprav gradi. Pri gasilskem domu v Šmartnem, kjer je stara regionalna cesta prav tako široka 5,5 metra, so imeli tovornjaki doslej velike težave pri srečevanju.

Ker so na DRSC prepričani, da kot investitorji delajo skladno s predpisi in da bo prometnica povsem varna za vse udeležence v prometu, smo izmerili širino tovornjakov. Od levega do desnega stranskega ogledala smo namerili od 2,97 metra do tri metre. Po našem merjenju je to storil še šmarski župan Milan Izlakar, ki je nameril »dobre tri metre«. Cestnih izogibališč na tem evropskem projektu DRSC ni predvidela, in (za zdaj) tudi semaforjev ne.

Za DRSC je vse tako, kot mora biti

Na DRSC so pojasnili, da so tehnične zahteve, pogoji in normativi, ki jih morajo upoštevati zaradi prometne varnosti in tudi ekonomičnosti gradnje, določeni v pravilniku o projektiranju cest. Pojasnili so še, da je v občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) cesta znotraj naselja načrtovana »za računsko hitrost 50 kilometrov na uro«. Na podlagi OPPN in ob upoštevanju predpisov s področja graditve cest je bila izdelana projektna dokumentacija, skladno s katero poteka tudi gradnja. Tako je znotraj naselja širina vozišča 5,5 metra, zunaj naselja pa šest metrov (brez robnih pasov). Na DRSC zatrjujejo, da je cesta projektirana v skladu z izhodišči iz OPPN.

Ker se na DRSC sklicujejo tudi na OPPN, smo ta prostorski akt šmarske občine vzeli pod drobnogled. OPPN ne zmanjšuje širine ceste in pri realizaciji prostorskega načrta dopušča odstopanja od tehničnih rešitev, če se pri podrobnejšem proučevanju poiščejo take tehnične rešitve, ki so primerne tudi s prometno-tehničnega vidika in ne poslabšujejo prostorskih in okoljskih razmer, s čimer pa morajo soglašati nosilci urejanja prostora, ki jih ta odstopanja zadevajo; v tem primeru DRSC oziroma recenzent projekta obvoznice, družba DRI.

Ceste ne bodo širili

Boštjan Bajec iz družbe Cestni inženiring, ki je leta 2010 projektirala šmarsko obvoznico, je za Delo povedal, da minimalna širina ceste 5,5 metra povsem zadostuje za srečevanje dveh tovornih vozil. »Ker bo cesta znotraj naselja, bo hitrost omejena na 50 kilometrov na uro. Od krožišča proti Ustju pa bo omejitev 70 kilometrov na uro.« Po njegovih besedah je bila taka zahteva DRSC oziroma recenzenta projekta podjetja DRI.

Vodjo oddelka službe za evropske zadeve Ireno Zore Willenpart pri DRSC smo vprašali, ali bodo prometnico zdaj, ko je še čas, razširili na 6,5 metra, kot je z robnim pasom vred široka proti Ustju, in zakaj bo na tej obvoznici, ki nikjer ne poteka skozi naselje, veljala omejitev hitrosti 50 kilometrov na uro, a so sporočili le, da je širina vozišča projektirana skladno z zakonodajo in da dodatnih razširitev ne bo.

Najbolj znani tovornjakar in podpredsednik skupščine Obrtne zbornice Slovenije in predsednik sekcije avtoprevoznikov Andrej Klobasa je za Delo povedal, da se bosta dva tovornjaka na tej obvoznici zagotovo lahko srečala, »le malce bolj na tesno bo šlo in hitrost bo treba iz 50 kilometrov na uro še bolj omejiti«.