Nova ovadba povezana z Unicefom

Po naših informacijah je bila včeraj na policiji anonimno vložena kazenska ovadba proti nekdanji predsednici Društva Unicef Slovenija Zori Tomič zaradi zadnjega sklepa o razporeditvi na delovno mesto in določitvi količnika bruto plače za zdaj tudi že nekdanjo izvršno direktorico Majo Vojnovič.

Objavljeno
25. februar 2011 22.11
Barbara Hočevar, notranja politika
Barbara Hočevar, notranja politika
Ljubljana – Prijaviteljem se zdi sporno, da je v tem sklepu že vnaprej, do maja 2013, določena najvišja možna delovna uspešnost, zaradi katere se je količnik za izračun plače povišal za polovico. Nekdo pa je, prav tako anonimno, na inšpektorat za notranje zadeve poslal prošnjo za uvedbo nadzora nad delovanjem društva. Po navedbah v ovadbi je Zora Tomič, ki kot predsednica Društva Unicef Slovenija zastopa njegove premoženjske koristi, 26. maja 2009 podpisala sklep o razporeditvi na delovno mesto in določitvi količnika bruto plače za izvršno direktorico Majo Vojnovič. V njem ji je priznala dodatek za delovno uspešnost v vrednosti količnika 4,5, kar predstavlja 50 odstotkov osnovnega količnika 9 za obdobje od 26. maja 2009 do 30. maja 2013.

To je po mnenju prijavitelja v nasprotju z individualno pogodbo Vojnovičeve in je povzročilo škodo Društvu Unicef Slovenija, saj delovna uspešnost ni temeljila na kriterijih, določenih v pogodbi (kvaliteta in kvantiteta dela, strokovnost, iniciativnost in sposobnost prilagajanja ...), temveč je bila določena vnaprej do izteka mandata. S tem naj bi bilo storjeno kaznivo dejanje izneverjenja po 1. odstavku 215. člena kazenskega zakonika. Po mnenju ovajalcev obstaja sum, da so bili podobni sklepi podpisani tudi v prejšnjih mandatih.

Kot je znano, Maja Vojnovič zadnjega mandata na položaju izvršne direktorice ni dokončala, na njem je bila do konca julija 2010, ko so jo sporazumno razrešili. Za pojasnila, ali se jim zdi pri omenjenem sklepu kaj sporno oziroma ali je bilo to avtomatično priznavanje največje delovne uspešnosti upoštevano ter kakšna je bila plača izvršne direktorice, smo se obrnili na slovenski odbor za Unicef. Odgovorili so nam: »Neto plača gospe Vojnovič je bila v zadnjem času javno že objavljena, nazadnje na televiziji in ob primerjavi plač vodij drugih humanitarnih organizacij. Javnost se je lahko prepričala, da ne izstopa prav v ničemer. Morebitni dvom, ki ga želijo vaši viri vzbuditi, je zato neupravičen.« V individualni pogodbi je izhodiščna bruto plača 2240 evrov, po izračunih novinarskih kolegov s POP TV pa je prejemala okoli 2500 evrov neto. Vršilka dolžnosti direktorice Alenka Jež Heinc ima zdaj, po istih virih, približno 1700 evrov plače.

Usoda te ovadbe še ni znana. Kot smo že poročali, so na državnem tožilstvu doslej prejeli kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja vdora v poslovni informacijski sistem v škodo Unicefa; po drugi strani pa so v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi na Unicefu dobili tri kazenske ovadbe zaradi kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja uradnih pravic, posebnega primera ponarejanja listin in šikaniranja na delovnem mestu. Po naših neuradnih podatkih sta zaradi vdora v računalnik ovadeni nekdanji uslužbenki Vesna Savnik in Petra Thaler, zaradi preostalih točk pa Alenka Jež Heinc, Maja Vojnovič, Mojca Longar in pravna oseba Unicef.