Nova raziskava črnega odlagališča

V Bukovžlaku se 10 let po iz žepov občanov plačani analizi začenja še en monitoring odpadkov

Objavljeno
11. marec 2018 11.26
Bukovžlak
Brane Piano
Brane Piano
Celje - V petek je ljubljansko podjetje Irgo Consulting začelo zakoličbe na črnem odlagališču v Bukovžlaku. Po naročilu ministrstva za okolje in prostor (MOP) bo z vzorčenjem zemlje in izcedne vode pridobilo podatke za pripravo idejnega projekta za okoljsko sanacijo odlagališča. To mora država sanirati zaradi sodbe evropskega sodišča in pod nadzorom evropske komisije (EK).

Do sodbe in odredbe obvezne sanacije ne bi prišlo brez prizadevanja Civilnih iniciativ Celja (CIC), ki so po neuspešnem opozarjanju občine Celje ter vlade Bukovžlak leta 2010 prijavile EK. Zdaj so se začela dela na območju, za katero so zaradi različnih lastnikov in komunalnih vodov postopki zamudni. Sanacija nezakonito odloženih nevarnih in gradbenih odpadkov v Bukovžlaku bo trajala vse do leta 2021.

MOP je z Irgo Consultingom pogodbo za idejni projekt za remediacijo zemljin in sanacijo parcele ter za terenske in laboratorijske raziskave zemlje in izcednih voda podpisalo konec lanskega leta. Evropska komisija je načrt sanacije, ki bo državni proračun stala 2,8 milijona evrov, od tega samo monitoring in idejni projekt več kot 819.000 evrov, odobrila leta 2016. Sodba Sodišča EU je bila izdana že julija 2015.

Nasutja za 150.000 kubičnih metrov

Boris Šuštar iz CIC se je že ob napovedi MOP, da bodo izvedli nov monitoring, temu čudil, saj so CIC s pomočjo Inštituta za okolje in prostor (IOP) že leta 2008 odvzele vzorce in za analizo v kanadskem laboratoriju so občani sami plačali 1300 evrov. »Laboratorij je za Bukovžlak potrdil enako presežene vsebnosti težkih kovin, kakor so v Stari Cinkarni,« pa je povedala Cvetka Ribarič Lasnik z IOP.

Ana Petkovšek z ljubljanske fakultete za gradbeništvo in geodezijo je ob predlanski predstavitvi načrta sanacije dejala, da so leta 2015 ob analizi razpoložljivih podatkov ugotovili, da je nezakonito nasutje iz let 2000-2006 le vrh ledene gore v Bukovžlaku. Nenadzorovana nasutja so tam nastajala že pred letoma 1990 in 1970, vsega skupaj pa gre za okoli 150.000 kubičnih metrov.