Nova šentjurska kanalizacija bo okrepila tudi turizem

Na čistilno napravo bo s končano tretjo fazo kanalizacijskega omrežja na novo priključenih 395 prebivalcev iz 126 objektov.

Objavljeno
30. september 2014 17.47
Vili Einspieler, Celje
Vili Einspieler, Celje
Šentjur - Šentjurski župan Marko Diaci in prvi mož podjetja Tomgrad iz Podčetrtka Tomaž Hohnjec sta danes podpisala pogodbo za izvedbo projekta Dograditev kanalizacijskega omrežja na Čistilno napravo Šentjur - 3. faza. Vrednost pogodbenih del znaša 759.460 evrov brez DDV.

Šentjurčani bodo investicijo krili iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 85 odstotkov vrednosti, to je 678.087 evrov, preostali del pa bo zagotovila občina iz proračuna. Skupaj bo zgrajeno 2.250 metrov fekalnih in 205 metrov meteornih kanalov.

Najugodnejši je bil Tomgrad

Po zaključku investicije bo na čistilno napravo Šentjur na novo priključenih 395 prebivalcev iz 126 objektov. Sočasno z gradnjo kanalizacijskega omrežja bodo sanirali ceste.

Na javnem razpisu je bil kot najugodnejši izvajalec za gradnjo izbrano podjetje Tomgrad, Tomaž Hohnjec s.p., Podčetrtek, s partnerjem PEOR, gradbeno podjetje Celje. Strokovni nadzor izvaja GINS Vojnik.

Osnovni namen naložbe je celostna ureditev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju naselij Stopče, Nova vas in Pešnica, s tem pa varovanje in zaščita voda in vodotokov povodja Savinje z učinkovitim čiščenjem odpadnih voda in varovanje, zaščita ter ohranitev naravnega okolja kot možnosti za razvoj turizma ter kmetijskega sektorja v regiji.

Z otvoritvijo obeležeili drugo fazo gradnje

V Šentjurju so leta 2011 končali prvo fazo izgradnje kanalizacijskega omrežja na območjih Ponikva zahod, Hotunje, naselja Primož, Grobelno in Bezovje, Nova vas-zahod in Gorica pri Slivnici. Šlo je za dobrih 3.000 metrov omrežja s pripadajočimi objekti.

V letošnjem poletju so v občini z otvoritvijo v Hruševcu obeležili še drugo fazo izgradnje. Ta je obsegala območja Vrbnega, Zgornjih Lokarij, Hruševca in del naselja Gorica pri Slivnici, šlo pa je za dobrih 4.300 metrov omrežja z objekti. Z izgradnjo kanalizacijskega omrežja v občini ne zagotavljajo le novih priključkov na javno omrežje ter večjo izrabo in rentabilnost čistilne naprave, temveč prispevajo k izboljšanju zdravja in življenjskega standarda prebivalcev.