Nove razsodbe zaradi sodnih zaostankov

Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu je znova razsodilo proti Sloveniji zaradi sodnih zaostankov. Tokrat mora država plačati več kot 16.000 evrov odškodnine.

Objavljeno
21. december 2006 18.30
Strasbourg - Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu je danes znova razsodilo proti Sloveniji zaradi sodnih zaostankov. Sodišče je razsodilo, da bo morala Slovenija v petih primerih plačati skupno 15.400 evrov odškodnine in 4200 evrov sodnih stroškov, v enem primeru 1200 evrov odškodnine, medtem ko v dveh primerih odškodnine in stroškov ni dosodilo, so sporočili iz Strasbourga.

Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu je v vseh osmih primerih razsodilo, da je Slovenija s predolgimi sodnimi postopki kršila tako 6. člen Evropske konvencije o zaščiti človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki govori o pravici do poštenega sojenja v razumnem roku, kot tudi 13. člen, ki določa pravico do učinkovitega pravnega varstva pred domačimi sodišči.

Slovenija mora naloženo ji denarno odškodnino plačati v treh mesecih po pravnomočnosti sodb. Sodišče se je pri odločanju v danes objavljenih razsodbah tako kot doslej zgledovalo po prvem vsebinskem primeru, primeru Franja Lukende, v katerem je zaradi sodnih zaostankov prvič razsodilo proti Sloveniji.

Sodišče je v primeru Lukenda 6. oktobra lani razsodilo, da mu mora Slovenija zaradi sodnih zaostankov izplačati odškodnino za negmotno škodo v višini 3200 evrov in 965 evrov za sodne stroške. Takrat je tudi zapisalo, da zaradi nenehnega kopičenja nerešenih primerov na slovenskih sodiščih meni, da so predolgi sodni postopki v Sloveniji velika težava. Podobnih tožb naj bi bilo na sodišču v Strasbourgu še več sto.