Novela zakona naj bi izboljšala položaj študentov

Po mnenju ministrice za delo, družino in socialne zadeve Marjete Cotman je osnovni cilj predloga novele zakona o subvencioniranju študentske prehrane izboljšati položaj študentov.

Objavljeno
23. marec 2007 18.40
Ljubljana - Potem, ko je vlada na četrtkovi seji pripravila predlog novele zakona o subvencioniranju študentske prehrane za parlamentarno obravnavo, je o samem predlogu danes spregovorila tudi ministrica za delo, družino in socialne zadeve Marjeta Cotman. Osnovni cilj zakona je po njenih besedah izboljšati položaj študentov in vsem študentom omogočiti nižje stroške študija ter redno prehrano. Predlog zakona zato zagotavlja subvencionirano študentsko prehrano ne glede na socialni položaj študenta oziroma njegove družine.

Novela med drugim drugače določa višino subvencije za obrok študentske prehrane. Ta je izražena nominalno in bo znašala 2,35 evra, po sedaj veljavnem zakonu pa je država za študentski obrok iz proračunskih sredstev zagotavlja najmanj 75 odstotkov zneska regresa za prehrano zaposlenih med delom.

Ponudnike študentske prehrane bo ministrstvo za delo izbralo v skladu s predpisi o izvrševanju proračuna in ne v skladu s predpisi o javnih naročilih. "Razlog pa je čisto vsebinske narave, ker pri tem razpisu ne gre za subvencioniranju gostincev, ampak za subvencioniranje študentske prehrane," je pojasnila ministrica.

Višje število bonov za posamezne skupine študentov

Novost v noveli zakona je tudi višje število bonov za posebne skupine študentov. Ker jim želijo na ministrstvu zagotoviti večjo socialno zaščito oziroma spodbudo pri študiju, bodo študenti invalidi, otroci padlih v vojnih za Slovenijo leta 1991 s statusom študenta in študenti starši poslej namesto dodatnih pet upravičeni do dodatnih deset subvencioniranih obrokov mesečno.

Novela natančneje določa tudi vsebino evidenc, ki jih vodi izvajalec, ter vsebino evidenc, ki jih vodi ponudnik subvencionirane študentske prehrane. Novost pa je tudi ta, da bodo morale višje strokovne šole oziroma visokošolski zavodi sporočati izvajalcu podatke o statusu študenta, "saj subvencioniranje študentske prehrane brez teh podatkov ni možno zagotavljati v skladu z zakonom".

Natančneje določen nadzor

Natančneje je določen še nadzor nad izvajanjem študentske prehrane, ki obsega nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo in racionalnostjo uporabe. V primeru ugotavljanja nepravilnosti pri ponudnikih so možne tudi sankcije, je poudarila Cotmanova in kot zadnjo novost izpostavila še, da izvajalec izvede subvencioniranje študentske prehrane v obliki elektronskega zapisa. Zadnji rok za to je študijsko leto 2009/2010.

Vlada je v četrtek pripravila tudi predlog novele zakona o zaposlovanju in delu tujcev. Z omenjenim predlogom novele se bodo odpravile administrativne ovire pri pridobivanju delovnih dovoljenj. Na ministrstvu pa so določili tudi dva sklopa uskladitev z evropsko zakonodajo in odpravo pomanjkljivosti pri izvajanju veljavnega zakona, je danes povedala Cotmanova.