Novela zakona o gospodarskih družbah

»Cilj novele zakona o gospodarskih družbah je odprava možnosti obstoja tihih družb, tihih družbenikov in prikritih razmerij znotraj družbe, ki imajo v praksi v Sloveniji le negativne posledice,« je poslancem danes povedal eden izmed predlagateljev novele Andrej Vizjak (SDS).

Objavljeno
01. marec 2011 14.01
Marko Jakopec, notranja politika
Marko Jakopec, notranja politika
Ljubljana – Povedal je, da so novelo vložili že drugič, ker so bili s prvo pobudo v začetku decembra neuspešni. »Prepričani smo, da bi taka ureditev prinesla veliko več koristi kot škode, še posebno pa bi preprečila zlorabe in možna oškodovanja državnega premoženja,« je ob predstavitvi novele, ki jo je v zakonodajni postopek vložila skupina 27 poslancev s prvopodpisanim Jožetom Tankom, še povedal Andrej Vizjak.

Poslance je znova spomnil na primer dolgoletnega predsednika uprave državnega Taluma Danila Topleka, tihega družbenika Gradbenega podjetja Ptuj, ki je poslovalo s Talumom. Komisija DZ za nadzor javnih financ je od vlade želela podatke, koliko je takih primerov, vendar vlada do danes še ni odgovorila na to vprašanje, je dodal Vizjak.

Ministrica za gospodarstvo Darja Radić je najprej povedala, da vlada predloga opozicijskih poslancev tako kot decembra niti tokrat ne podpira, nato pa je pojasnila, da je vlada prejšnji teden že potrdila svoj predlog novele zakona o gospodarskih družbah, ki ureja vprašanje tega konflikta interesov. Po njenih besedah vladni predlog predvideva, da mora poslovodja, izvršni direktor ali prokurist družbe za sklenitev posla z drugo družbo, v kateri ima sam ali njegov ožji družinski član ali vsi skupaj delež, ki dosega desetino osnovnega kapitala, ali je sam ali njegov ožji družinski član tihi družbenik ali je na kakšni drugi pravni podlagi udeležen pri dobičku družbe, pridobiti soglasje nadzornega sveta. Posebej je poudarila, da bodo vsi pravni posli, če poslovodja takega soglasja ne pridobi, nični.

Poleg tega je vlada po ministričinih navedbah 17. februarja sprejela sklep o priporočilih agenciji za upravljanje kapitalskih naložb države glede tihih družb. Vlada je agenciji priporočila, naj v svoj kodeks vključi nezdružljivost opravljanja funkcije člana organa vodenja in nadzora ene gospodarske družbe s funkcijo tihega družbenika v drugi kapitalski družbi, če ti dve družbi med seboj poslujeta.

Podporo noveli zakona o gospodarskih družbah so pri predstavitvi stališč poslanskih skupin napovedali v SDS in SLS, v poslanski skupini SNS pa so dejali, da se bodo odločali po svoji presoji. Da bodo glasovali proti, pa so napovedali v Desusu, LDS, SD in Zaresu.